VLIEGSEIZOEN

VLUCHTEN

Het vliegseizoen begint omstreeks begin april en loopt door tot ongeveer eind september. Dat betekent dat vanaf het voorjaar tot aan het najaar (lente en zomer) africhtings- en wedvluchten worden gehouden. U kunt dus gedurende ca. 24 weken uw duiven inzetten op deze vluchten. Aan het begin van elk seizoen wordt een vliegprogramma samengesteld. Hierin worden alle vluchten met bijbehorende gegevens, zoals inkorfdagen, inkorftijden, lossingsdagen e.d., vastgelegd.

De onderverdeling is als volgt:

  • Vitesse. Vluchten voor oude duiven tot ± 300 km.
  • Midfond. Vluchten voor oude duiven van ± 300 tot ± 500 km.
  • Eendaagse Fond. Vluchten voor oude duiven van ± 500 tot ± 800 km.
  • Overnacht Fond. Vluchten voor oude duiven boven de 800 km.
  • Tweede Tour. Vluchten voor oude duiven tot ± 500 km.
  • Jonge duiven. Vluchten tot ± 400 km.
  • Jonge duiven. Marathon. Vluchten tot ± 500 km.
  • Natour. Vluchten voor oude- en jonge duiven tot ± 300 km.
  • Speciale vluchten. Afstanden van ± 800 tot ± 1200 km.

Iedereen is vrij om naar eigen keuze, aan een of meer bovengenoemde categorieën, deel te nemen. In elke categorie kunnen kampioenschappen worden behaald. Op verenigings-, kring-, afdelings- en nationaal niveau.

De lossingsplaatsen liggen grotendeels in België, Frankrijk en Spanje. De langste wedvlucht wordt georganiseerd vanuit Barcelona en de te overbruggen afstand bedraagt omstreeks 1200 km. De resultaten van elke individuele wedvlucht worden vermeld in de uitslag. Ook weer op verenigings-, kring-, afdelings- en nationaal niveau. Jaarlijks kan een tentoonstelling worden gehouden. Elk verenigingslid wordt dan de gelegenheid geboden zijn of haar beste (mooiste) duiven te laten bewonderen. Ook op de tentoonstelling zijn de nodige prijzen te behalen. In het winterseizoen worden (maandelijks) vergaderingen gepland.

DOCUMENTEN van Pv. De Blauwe Duif

Tentoonstellings-formulier

Klik op het formulier voor een afdruk.

Hoklijst Voorblad

Hoklijst
voorblad

Klik op het formulier voor een afdruk.

Hoklijst Achterkant

Hoklijst
achterkant

Klik op het formulier voor een afdruk.

Entingslijst

Entlijst

Klik op het formulier voor een afdruk.

VLIEGSCHEMA 2024.

TOELICHTING VLIEGPROGRAMMA 2024.

Als er sprake is van een meldplicht dan is iedere deelnemer verplicht om zijn eerste geconstateerde duif binnen 60 minuten te melden bij de meldpost. De overige duiven graag melden in verband met de bepaling van het verloop van de vlucht. Zie ook het huishoudelijk reglement.

Alle uitslagen kosten €. 1,00

Op alle categorieën Vitesse, Midfond, Eendaagse fond, Overnachtfond, Jonge duiven,  Natour Oud en Natour Jong, Generaal Oud en Generaal Jong worden 5 kampioenschappen aangewezen, 5 kampioenschappen onaangewezen en 5 duifkampioenshappen vervlogen.
Op de categorie Generaal Overnacht worden er 5 hokkampioenschappen vervlogen. 
Sommige disciplines hebben één aftrekvlucht met een minimum aantal vluchten. Bv. Midfond minimaal 4 st.
M.a.w. 5 v.d. 6, 4 v.d. 5, 4 v.d. 4 enz. Minimaal aantal vluchten: Vitesse 6, Midfond 4, Dagfond 4, Marathon 4,
Jonge Duiven 9, Natour Jong & Oud ieder 4 stuks.

* KAMPIOENEN HULDIGING: 3 NOVEMBER 2024.

AANKOMSTTIJD(EN)