WELKOM

Van  harte  welkom op  de website van de stichting  “Postduivensport Oss”.  Beter  bekend als “Stedelijk Oss”. In ons clublokaal “De Duiventil” zijn een  drietal postdui- venvereningen gehuisvest, te weten Pv. De Blauwe Duif, Pv. De Ooievaar en Pv. Oss 2000. Wij ontmoeten u vanzelfsprekend graag ook persoonlijk op onze accommo- datie aan de Landweerstraat Zuid 128b, 5349 AK  OSS. Het doel van onze  stichting en genoemde verenigingen is om op basis van non-profit, mogelijkheden te  bied- en  tot het  beoefenen van de postduivensport.  Het belang en het  welzijn de  postduiven staan hierbij  voorop.  Wilt u  nader geïnformeerd  worden over de postduiv- ensport dan kunt u contact opnemen met  de leden van ons bestuur of met de leden van de besturen van onze postduivenverenigingen.

|‡| LADERS STEDELIJK OSS: 1) voor ISSOUDUN (30-5-2024 <> 21:40): W. v. Dijk, R. Brands & J. Ulijn. 2) voor LAON (31-5-2024 <> 20:10): J. v. Heumen, N. v.d. Hurk & P. Kappen. Zie ook pagina: VLIEGSEIZOEN >> Vliegschema. |‡|

DBD-AKTUA

SO-AKTUA