Reportages

Van een onbekende schrijver

 

Vroeger was het allemaal toch veel simpeler. Kweken met Lichtmis. Dertien duiven doorhouden in de winter. Snelheid vanuit Boom. Pintelieren met de geburen. Duiven waren de paarden van de kleine man. Zij waren het bindmiddel voor het zogenaamde sociale weefsel in een dorp. En elk dorp had zijn speciale duivenfiguren, moppentappers, mannen die hun duiven in hun vestzak staken in plaats van in een kevie, mannen die na het inkorven niet op tijd thuis waren om de duiven te pakken. De pint was belangrijker dan de prijs. Maar nu ? Nu zijn duivenliefhebbers managers, duivenboeren, zoals kippenboeren en varkensboeren : een liefhebber met 50 weduwnaars en 100 jongen wordt een kleine melker genoemd. De pint is vervangen door een waterke . Ambitie – eerzucht – prestatie – grensoverschrijdende (dorp, land) uitstraling – commercialisering – marketing – electronika – internet -… zijn de nieuwe ordewoorden. De kleine liefhebber van weleer, de hobbyist moet een gedreven vedette naast zich dulden . De managers zijn opgestaan. Zij willen het duivenspel tot in de perfectie nastreven: de snelheid wordt opgedreven – de forme is levensbelangrijk – de zoektocht naar kwaliteit primordiaal. Zij lezen alles over huisvesting (hokkenbouw) ,voeding, selectie, genetica, klimaatbeheersing, geneeskunde, biotoop, preventie,.. Het verschil wordt nu gemaakt door goede en slechte managers, zoals in het bedrijfsleven. Een goede manager moet ontvankelijk zijn voor nieuwe systemen, voor innovaties. Hij moet kunnen luisteren en bovenal kunnen delegeren. Hij kan alles niet meer alleen: combinatiespel, verzorgers, computerspecialisten,… anderen zijn nodig.

Zo ook mensen uit de diergeneeskundige branche. In een wereld van snel oprukkende virussen (paramyxo, adeno, circo, herpes,… ) en regulering vanuit de overheid op gebied van geneesmiddelen en volksgezondheid ( FAVV, 80 % van de duiven wordt geconsumeerd, vogelgriep ) hebben zij ook een taak. Diergeneeskundig management bij duiven is uiterst belangrijk. Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben: het allerbelangrijkste is het tijdig opmerken van problemen en het goed gebruik maken van de eerste triggers (= verklikkers). Een voorbeeld: paratyphus begint bijna steeds bij 1 of 2 duiven. Verwijder je de duif en gebruik je de duif niet als staal, als verklikker, dan heb je na enige tijd grote problemen , die je vlot had kunnen voorkomen. Elke dag langer wachten is dan een sportieve en ook een financiële ramp. Zieke duiven op een sporthok mogen niet bestaan, mogen nooit aanwezig zijn. De oorzaak moet steeds zo snel mogelijk achterhaald worden (lijkschouwing – bloedname – klinisch onderzoek – labo ). Willekeurige medicatie moet vermeden worden (het mág niet meer van de nieuwe diergeneesmiddelenwet, je verliest weer tijd en de ziekte krijgt de kans om zich heen te grijpen en het volledige sportseizoen naar de vaantjes te helpen). Diergeneeskunde is vooral belangrijk als er onraad dreigt, niet voor periodieke (zinloze ? ) consultaties. Op deze manier is de dierenarts een van de begeleiders van de duivenmanager. Hij past de medicatie aan aan de wens van de liefhebber, de kwaliteit en de conditie van de duif, de haalbaarheid van het gewenste resultaat en de seizoensgebonden tijdsdruk. En belangrijk: de liefhebber wordt behoed voor overdreven medicamentenconsumptie en leert zin en onzin van vele ‘wondermiddeltjes’ scheiden. De uitgespaarde centen kan hij dan gebruiken voor bvb de aankoop van kwaliteitsduiven.

 

 

Ooit was ook ik een snul. 12 jaar oud en op aangeven van mijn duivenmentor Jan Eggers ging ik heelder dagen van mijn schoolverlof op zoek naar vlierbessen. Met dat vlierbessensap smeerde ik de pokken van mijn duiven in , in de hoop dat ze zouden verdwijnen. En wonder boven wonder ze gingen ook weg, weliswaar na lang wachten en veel smeren. Nu weet ik beter : ik had eerder het systeem van mijn moeder moeten toepassen. Zij smeerde haar speeksel op mijn wratten (dit zijn ook pokken) en ze gingen ook weg: moederkeszalf noemde ze dat. Veel minder werk: speeksel, boter, mosterd, wijwater,… gemakkelijk te verkrijgen en allemaal werkzaam. Waarom? Omdat de pokken vanzelf weggaan. Het zijn immers virussen, virussen van het avipoxtype (avi=vogel). Lentovirussen, trage virussen omdat ze traag opkomen en traag weggaan na antistofproductie van het aangetaste lichaam. Geduld is de boodschap.

Pokken komen bij zoogdieren voor, meest gekend zijn de wratten bij mensen (handen en voetzolen) en de koeienpokken (tepels). Bij geiten is er ook een vervelende en voor mensen besmettelijke vorm: ecthyma thv de mond: afblijven en handschoenen gebruiken bij verzorging. Deze zoogdierpokken gaan niet over naar vogels en vice versa. Bij vogels zijn vooral neerhofdieren , duiven en kanaries vatbaar. De kanariepok (gaapziekte) gaat evenwel niet over naar duiven. De kippen en de duiven kunnen mekaar wel besmetten. Handig voor de vaccinproductie. De pokken bij de mensen heeft men kunnen uitroeien. Maar de duivenpokken zijn er nog altijd. Vroeger een van de gesels van de sport, samen met trichomoniasis. En dank zij het bestaan van het ovo- peristerinvaccin met het bekende borsteltje waren de duivenpokken iets minder belangrijk geworden. Maar plots is die gesel daar weer terug. Het borstelvaccin verdween van de markt en de pok kwam terug in grote getale. Liefhebbers die trots elk jaar verkondigden dat hun hok immuun was voor de pok, trokken vlug hun staart in. Hoe komt dat? Dat kunnen we uitleggen via het fenomeen van de populatieimmuniteit: ten tijde van het borsteltje vaccineerde 80% van de liefhebbers en de 20% anderen die zeiden er nooit last van te hebben en niet vaccineerden , kregen geen pokken omdat het virus overal tegen een muur van antistoffen botste. Zij profiteerden eigenlijk van de vaccinatie van anderen. Nu krijgen die liefhebbers óók pokken omdat door het verdwijnen van het borsteltje 80%liefhebbers nu niet vaccineert en slechts 20% wel. Gevolg: het virus heeft vrij spel, wordt niet meer tegengehouden en geeft een hoge infectiedruk in de manden, op de hokken en in de bloedzuigers. Dus hoe meer liefhebbers vaccineren, hoe minder pokken er zullen zijn.

Pokken kunnen het hele jaar door voorkomen. De overdracht gebeurt oa door steekinsecten: muggen, culicoïdes, en ook door bloedzuigers (de rode bloedluizen en de vogelmijten). Deze bloedzuigers zijn onderschatte vectoren (=overdragers). Het virus kan in deze beestjes lang overleven en kunnen in de winterkweek al een ravage veroorzaken bij gespeende jonge duiven. Pokken manifesteren zich dan naast de klassieke plaatsen ook op meerdere andere onbepluimde lichaamsstreken zoals de nek en vooral de oren. Bacteriën maken het werk af en veroorzaken zelfs sterfte. De meeste gevallen gebeuren echter in de zomer door muggen als steekinsecten en omdat vele duiven dan op het hok en in de mand dicht bijeen zitten. De besmetting gebeurt dan ook via speeksel, vechtletsels of occasionele wonden. Het is dan natuurlijk frustrerend dat goed vliegende kolonies plots moeten stoppen omdat een oude reglementering zegt dat duiven met pokken niet in de mand mogen komen. Voorbijgestreefd vind ik. Duiven met kleine pokjes, duiven in incubatie (tot 14d onzichtbaar) zijn ook besmettelijk. En het was een opvallend schrikaanjagend uitzicht, daarom die draconische regel. En het is toch geen supergevaarlijke ziekte ? Ook niet voor het hok. Met onzichtbare ziekten als bv herpes of paratyfus doet men dat toch niet? Een betere bestrijding en in het voordeel van de duivensport zou zijn: een verplichte vaccinatie in het huisreglement van de (lokale) duivenbond en enkel voor die duiven die in de mand komen en gespeeld worden (de thuisblijvers vrijblijvend, maar aanbevolen)!!! ( In tegenstelling met paramyxo: hier moeten alle duiven verplicht gevaccineerd worden voor een Europese wetgeving). Liefhebbers kunnen mekaar helpen bij de vaccinatie en het is relatief goedkoop. Door populatieimmuniteit en omdat alle wedstrijdduiven dan gevaccineerd zijn , kan er geen opstoot van pokken meer komen, iets wat we nu dikwijls opvallend dorpsgebonden zien gebeuren. De enkele duiven die om diverse redenen toch nog pokken krijgen, vallen als zwakkelingen door natuurlijke selectie automatisch uit de boot.

Pokken kennen we het best als bollen op en rond bek en neus. Inwendig op de slijmvliezen zijn het gele gekaasde etterbollen. Het virus kunnen we niet doden. Maar bacteriën gebruiken de wonden als ingangspoort . Op die manier dringen ze binnen en kunnen ze weefsels (de bek) doen afsterven. Dus plaatselijk ontsmetten met bvb isobetadine om die poorten te sluiten , is wel aangewezen. Snoodaards zoals trichomonas die deze slijmvliezen ook lusten , moeten meestal mee behandeld worden.

Pokken zijn virussen. Antibiotica werken niet, behalve plaatselijk om ergere verettering door bacteriën te voorkomen. Vroeger hing grootvader noodzakelijkerwijs een bolleke Vapona op elk hok tegen de muggen. In die tijd speelde men niet veel met jonge duiven, maar sinds het belang van het jonge duivenspel werd de bestrijding van de pokken ook belangrijk. In tussentijd was het vaccineren tegen pokken gekend uit de mensenwereld. Levend verzwakte virussen via een labotechniek van duiven -, kippen- of ander neerhofdieren- pokkenstammen werden gebruikt via enten in de vleugel of borstelen van follikels of injectie onder de huid. Met goed resultaat en weinig nevenwerkingen. Maar in tussentijd , en we waren het nu zo goed gewoon, kwam de globalisering van de economie en vele samensmeltingen van medische multinationals. En wereldwijd was het duivenpokkenvaccin financieel niet meer interessant en werd dus weggesaneerd. Ook andere medicamenten ondergingen hetzelfde lot om diverse redenen en daarom werd de nationale geneesmiddelen distributiewet aangepast . Medicamenten die in België niet meer voorradig waren , mochten worden ingevoerd uit andere landen op voorwaarde dat ze daar ook goedgekeurd waren. Dit noemt men de cascaderegeling . Zo mogen nu pokkenvaccins ingevoerd worden uit andere landen als het enige Belgische vaccin (colombovac PMV POX) niet voorradig is.

Pokken zijn sterke virussen. Ze kunnen lang leven in steekinsecten en in de buitenwereld (pluimenstof). Hygiëne op dit gebied is dus belangrijk: de stofzuiger of een stofontsmetter . En zeer belangrijk is ook een afdoende bestrijding van de vogelmijten. Die worden onderschat. Ze zijn niet alleen belangrijk voor pokken, ook andere ziekten verspreiden ze. De jongen groeien niet uit,ze zijn onrustig en worden ziek. De volwassenen duiven zijn bang, verlaten soms nesten en geraken niet in forme. Ook hier waren vroeger goede medicamenten, maar ecologie en gezondsheidsredenen hebben ze doen verdwijnen. Via druppelen en sommige bestaande antimijtmiddelen is er toch nog een bestrijding mogelijk. Het strategisch belang kan door een dierenarts geduid worden.

Pokken zijn sterke virussen. Ondanks de vaccinatie kunnen de duiven toch nog pokken krijgen. Als de duiven niet ziek waren, dan ligt het meestal door fouten in gebruik. Een vaccin moet op ijskasttemperatuur vervoerd worden. 4°-8° graden. Ook bij de leverancier en dat kun je niet zien. Het moet goed geschud en opgelost worden. Er mogen geen ontsmettingsmiddelen gebruikt worden. Het mag niet in de zon staan. Het moet op een fatsoenlijke manier redelijk proper aangebracht worden. Er moet voldoende op de juiste plaats (open follikels) gesmeerd worden,….. De reden van falen zit meestal dus niet in een mindere kwaliteit van het vaccin. Elk lot is uitgetest vooraleer het op de markt komt. Enten mag op 5-6 weken leeftijd en het is geen luxe elk jaar te herhalen. De vaccinatie werkt slechts voor één seizoen. Ziek worden ze er niet van. En als toch, dan hebben ze iets anders onder de lenden.

Aarzel niet te vaccineren.

 

 

De laatste jaren is het spel der jonge duiven meer kopzorgen als vreugde. Vooral de verliezen spelen ons grote parten. Een tal van reden kunnen hier een oorzaak van zijn. Allemaal punten om mee te nemen als je ook een oorzaak of verklaring zoekt waarom is dit toch allemaal.

Laten we beginnen met zo’n kleine 20 jaar geleden. Om precies te zijn 31 augustus 1997. We speelde meen ik Chantilly. Het mooiste weer van de wereld en voor vele een vlucht der waarheid. Voor mij om nooit meer te vergeten. De duiven kwamen niet naar huis en het concours kende een dramatisch verloop. Onbegrijpelijk was het antwoord. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Enige tijd later werd alles duidelijk. Door het drama wat betreft de dood van Lady Diana Spencer, prinses van Wales werd het wereld nieuws via straalzenders en satellieten de hele wereld doorgezonden. Deze straling blijkt de tijdperk duivensport erg te gaan veranderen. Regelmatig werd wedvluchten een catastrofe, die snel rampvlucht genoemd werden. Achteraf viel dat vaak mee, maar verliezen waren er zeker. Mensen die de stelling in twijfel trekken zal ik nog een voorbeeld geven. Een man op leeftijd leefde al jaren met zijn kanarie op  boven verdieping in een flatgebouw. Een mast van een provider werd er geplaatst. Binnen elke weken was zijn kanarie dood. Niet bij stilstaand , hoe het zou kunnen komen. Na een week werd een andere kanarie gekocht. Binnen een week was deze ook dood. Het riep vragen en het zou wel toeval zijn. Na wat zelf studie kwam het onderwerp STRALING op zijn pad. Voordat het nieuwe vogeltje gekocht werd, werd de achterzijde van de kooi en zijn zijkant die richting zender stond voorzien van alufolie uit de keukenla. De kanarie leefde nog jaren.

Vele mensen kweken steeds vaker uit kweekduiven. Deze duiven komen van een goede liefhebber. De duiven hebben geld gekost, een goede stamkaart of goed presteerde familie leden. Als je snel een antwoord wil vinden waar kweek je de beste uit zie je al snel dat de beter vaak komen uit presterende duiven. In Brabant heb je diverse jonge duivenspecialisten. Vaak zie je dat zei de beste of duifkampioen naar het kweekhok schuiven om jaar nadien er een goede van te fokken. Waar mijn betoog naar toe wil is, dat de evolutie ons leert dat de duiven zich door de jaren aan moeten passen aan verontreinigde lucht, 4 G telefoons en straling als WIFi en ander exploten. Goei komen van goei riepen men 40 jaar gelden al, maar grotendeels waar is in mijn optiek.

Jonge duiven kunnen je later en vroeg kweken. Je kunt ze belichten of niet. Je kunt er dagelijks mee rijden of niet. Geslachten scheiden of niet. Begeleiden met schema’s (spoorboekjes) van artsen of niet. Medicijnen of natuurlijke begeleiding. Heel veel keuzes die gemaakt kunnen worden. Degene met de minste fouten wordt kampioen.

Spoorboekjes noemde ik het hierboven. Vele kunnen zelf niet verzinnen hoe ze het duivenseizoen willen invullen. Men maakt een keuze om voor een duivenarts te kiezen. Met nadruk op duivenarts. De gewone dierenarts mist net de feeling voor de duivensport en die heb je in deze tijd zeker nodig. Duivensport is topsport geworden. De begeleiding bestaat vaak uit pillen, poeders en flesjes. Alles kan naar succes leiden, maar ook naar teleurstelling. Een duif hoef je niets te geven wanneer hij niets mankeert. Toch doet men dat. Reden ? Anders wordt men onzeker. Vroeg of laat ben je er wel achter dat het minimaal toedienen van medicatie de weg naar succes is.

Minimaal is de lijn om de duiven gezond te houden. Daarnaast heb je nog een grote keuze uit bijproducten. Het merendeel van die dingen is leuk, maar zeker niet de kwaliteit waar je voor betaald. Het verzuren van het drinkwater met azijn schreef Ad Schaerlaeckens meer als 20 jaar gelden al over. Tegenwoordig heeft iedere firma zo’n fles op de markt. Van duur volgens sommige tot goedkoop. Bij de laatste vergeet men te zeggen dat er vier eetlepels per liter in de drinkpot moet en de duurder weinig tot één lepel.

Wanneer er bij een liefhebber massaal jonge duiven verloren gaan wordt snel gedacht aan niet gezond. Ik zou dit zeker niet durven te zeggen. Hierboven staan tal van redenen dat de vlucht minder gaat dan men ervan gehoopt had. Echt zieke duiven zijn er weinig als je het mij vraagt. Begin mei wanneer men massaal met de jonge duiven gaat rijden komt vaak coli om de hoek kijken. Een paar dagen heel licht verteerbaar voer en ze herstellen zinder ogen. Degene die dit niet kunnen gewoon verwijdert. De eerste selectie is begonnen. Daarna volgen er vele mogelijkheden je te onderscheiden van de andere en dat op alle manieren. De winst ligt denk ik in het rijden met de jonge duiven. Daar wil ik wel bij opmerken dat goeie duiven erg belangrijk zijn en daarbij vroeg rijp. Vroeger zei men vroeg rijp, vroeg rot. Kortom keuzes te over.

In Oost- Brabant is men al jaren bezig om de jonge duiven vluchten totaal te lossen. Daartegen heb je mensen, die bang zijn om de prijzen die ze in het rayonspel verdienen te verliezen en willen het niet aan. Wanneer de jonge duiven in groepen lost heb je veel jonge duiven, die al ontredderd uit de boxen vliegen. Wanneer er gelost wordt waar de vorig lossing nog in het zicht is, dan gaan de groepen samen komen volgt men de massa. Wanneer we vanaf de eerste vlucht alles samen los doen moet de kennis , verstand of kwaliteit van de duif het al laten zien. Natuurlijk gaan er dan duiven verloren, maar naar enkele weken is dat over en het verschil tussen slimme en domme duiven laat zich snel zien. Nu krijg je straatvluchten en wanneer het massa wordt gaan ze naar vijf vluchten nog verloren. Daarbij korven we jonge duiven graag in de avond in en zondag zo vroeg mogelijk lossen. Vele onervaren jonge duiven weten dus niet wat drinken is. Op van de stress vliegen ze zich leeg en zonder enige ervaring met drinken gaan ze verloren. Vroeger werden de duiven morgens gekorfd en moesten ze heel de dag al zien te overleven. Na twee weken wisten iedereen hoe te drinken. Vroeger was men nog niet zo gek, al denken sommige het wiel nog eens uit te vinden. Doe je best en tot volgende keer


Combinatie van Rooy-Ouwens uit Megen zegevieren van uit Sezanne met een 1ste in stedelijk Oss en een 13e van het gehele concours met hun M13-4164740 tegen 14159 duiven.

 

De combinatie start het seizoen met 15 koppels vliegers die op totaal weduwschap worden ingespeeld, de duiven die van het koppel het beste komen worden door gespeeld en de partners blijven daarvan thuis. De duiven worden 2 keer per dag een uur verplicht getraind met de vlag.

Daarnaast worden de duivinnen het hele jaar verduisterd het enige licht dat ze krijgen komt via de lichtplaten die op de kooi liggen binnen.

De winnaar van de vlucht bleek niet uit het verkeerde hout te zijn gesneden want zijn vader speelde een paar jaar terug ook al een 1ste van de kring en zijn moeder is het soort van Gerald Koopman.

Qua voer gebruikt de combinatie een opvoer schema waarin de duiven in het begin van de week super dieet van Ronny van Tilburg krijgen wat in de loop van de week wordt vervangen door vlieg van Paloma bij deze 2 zakken wordt er ieder dag nog een hand lijnzaad bijgedaan.

De duiven krijgen iedere dag knoflook in het water behalve op de dag van thuiskomst dan gaat er elektrolyten in samen met Belgasol van de Weerd.

De soorten die de combinatie op hun hokken hebben bestaan uit het soort van de Werff uit Berghem die verkregen werden via de compagnon van van de Werff dit was Jan van Schaijk uit Berghem, deze duiven werden gekruist met duiven van Gerrit Roelofs (de koet) uit Berghem uit deze kruising kwam ook de vader van de winnaar. Maar toch werden er de laatste jaren weer duiven bijgehaald om nog beter te gaan vliegen en nu bij een van de grote dagfondkampioenen van de laatste jaren in de afdeling 3 en dat is niemand minder als M.J. Lourenssen uit Berghem .

Hoe is de combinatie tussen Benno en Harry van Stand gekomen, Benno is de buurman van Harry en kwam begin jaren 80 thuis te zitten en kwam eigenlijk altijd duiven letten bij Harry waarop Benno voor zich zelf begon dit deed Benno 6 a 7 jaar nadat ze samen in combinatie gingen. Nu hebben ze samen een accommodatie van bijna 14 meter lang waarvan 5 meter bij Harry in de tuin staat en 8 meter bij Benno. Op deze accommodatie huisvesten 80 jongen op 2 verschillende afdelingen daarnaast is er een afdeling voor de doffers en een voor de duivinnen die wel op een hok beide op een hok binnen komen.

IMG_1125

 

 

 

 

 

 

Harry en Benno van harte gefeliciteerd met jullie overwinning geniet ervan.

Willem


Een Nieuw Begin

 

2014 was een topjaar voor Jeroen Van Heumen op de ZLU vluchten, net als hoogtepunt Narbonnen

AFD 3 ; 1-3-4-5-10-13-19-22 enz enz (28/17)

6650 duiven nationaal ; 13-3-45-62-enz enz

Ook de andere zlu vluchten waren top in 2014

AFD 3

Barcelona .. 32-42 (4/2)

ST Vincent…14-59 (5/2)

Marseille…. 4-14-35-57-92 (6/5)

Perpignan….16-44-47-60-81 (8/5)

Met deze resultaten werd hij 1ste Aangewezen ZLU vluchten en 1ste Onaangewezen zlu vluchten

In de afdeling 3, ook werd hij 1ste Nationaal kampioen 8 getekende dat jaar.

Er werd zelfs door de koerier (no 108) aandacht aan besteed ( jonge liefhebbers die zelfstandig

Spelen en bovendien een fulltime baan hebben )

In dat zelfde jaar werd ook besloten om het huis met daarbij behorende hokken te verkopen en op

zoek te gaan naar een ander onderkomen met wat meer ruimte om de duiven sport te kunnen

beoefenen.

Er werd een nieuw stekje gevonden in de Amelse straat in Oss een stukje dichter bij Barcelona zijn

favoriete vlucht ! Een plekje waar hij in de toekomst weer wil gaan knallen en hij zijn kwekers bij huis

kan gaan houden , wat toch meer rust geeft en er meer tijd is voor zijn vlieg duiven .

Na de beslissing in 2014 om te gaan verhuizen werden zijn oude en jonge duiven door hemzelf flink

geselecteerd en alleen de beste vliegduiven en goed gebouwde jonge duiven mochten blijven.

De rest werd niet naar de poelier gebracht maar verkocht in de clublokaal in Oss wat een groot

Succes werd.

Als eerst werd er op de nieuwe locatie begonnen met het bouwen van een nieuw hok ( type van Zon)

Samen met enkele vrienden (van de fond ) werd dit in een korte tijd gerealiseerd zodat hij nog 2

Rondes jongen duiven kon kweeken deze werden door hemzelf en met de africhtings vluchten van de

CC Uden na het vliegseizoen 2015 nog afgericht , en de bedoeling is om deze dit seizoen ervaring op

te laten doen op enkele dagfondvluchten en wat kortere morgenlossingen.

Dus de concurrentie ( inclusief Ulijn ) is gewaarschuwd !!!

De altijd goed lachse en vrolijke Jeroen Van Heumen staat samen met zijn team ( DHR Vandersanden

Dr Marien en Dr Brockamp ) te popelen om zo snel mogelijk terug te keren aan de top op de ZLU

Vluchten en dit gaat hij doen op zijn nieuwe stek, nieuw hok ( naar zijn eigen wensen gemaakt

Speciaal voor zijn favoriete nestspel ) en met zijn eigen duiven !

Jeroen namens ons VEEL SUCCES !

 

IMG_1060 IMG_1061 IMG_1062 IMG_1063 IMG_1064 IMG_1073 IMG_1072 IMG_1071 IMG_1070 IMG_1069 IMG_1068 IMG_1067 IMG_1066 IMG_1065

 

 


Door Ad van Gils – 27-1-2016

 

Henk van den Akker, Oss

winnaar categorie 1 Meerdaagse Fondspiegel 2015Henk van den Akker met één van de nestzusjes.

Gelooft u in sprookjes? Vaak zijn te mooi  om waar te (kunnen) zijn. Maar natuurlijk dromen we vaak van mooie dingen die we zouden wensen echt waar te zijn.  Elke duivenmelker moet echter dromen hebben om na te streven. Die ideale koppeling op papier en die duif die alles in huis lijkt te hebben om een echte crack te worden. In de fondspiegelcompetities van Toppigeons  is over 2015 echter waarlijk een sprookje waarheid geworden. En dan doelen we op de zege van Henk van den Akker uit Oss in de categorie 1 van de Meerdaagse Fondspiegel. En dat is de competitie die gaat over de drie nationale middaglossingen. En waren in 2015 voor de sector zuid de vluchten St. Vincent , Bergerac en Tarbes. Voor de tweede vlucht stond Dax op het programma maar die werd ingekort tot Bergerac. Henk van den Akker uit Oss had in 2014 twee nestzusjes op de overnachtfond uitgeprobeerd en omdat ze toen allebei prijsvlogen besloot hij dit duo op St. Vincent in te zetten. En het werd een voltreffer. Om 11.59 uur werd de NL11-1917312 geklokt en een zuchtje later en wel om 12.03 uur ging haar nestzus de NL11-1917311 over de antenne. In de afdeling Oost-Brabant scoorden  ze de prijzen 46 en 52 tegen 2338 duiven. Nationaal  in de sector zuid leverde het de prijzen 127 en 142 tegen 7824 duiven op. De tweede opdracht daarna werd dus Bergerac en laten de twee zusjes nu weer binnen 4 minuten geklokt worden! De ‘311’ arriveerde om 10.08 uur en de ‘311’ om 10.12 uur. In de eigen afdeling leverde dat de prijzen 57 en 65 op tegen 1282 duiven en nationaal staan de zusjes aan de prijzen 162 en 175 in de uitslag tegen 4644 duiven. En voor Henk van den Akker stond het toen vast dat ze ook een derde maal gekorfd zouden worden maar zouden ze ‘het’ dan weer flikken? Ze gingen naar Tarbes en scoorden nu zelfs nog vroegere prijzen en tussen de twee zat nu een kwartiertje want ze werden om 10.49 en 11.04 geklokt. In Oost-Brabant goed voor de prijzen 7 en 17 tegen 1263 duiven en nationaal goed voor de prijzen 24 en 45 tegen 5392 duiven.  Wat een succes met drie keer twee duiven mee! En voor de Meerdaagse Fondspiegel heeft Henk van den Akker daarmee natuurlijk goud in handen. Zes duiven totaal gekorfd en zes vroege tot heel vroege prijzen. In de categorie 1 en wel de categorie van de kleinste korvers wordt met een puntgemiddelde van 920 punten ruimschoots het goud gegrepen en een hogere fondspiegelscore is er nooit gerealiseerd (bij mijn weten).  In de top-10 van de categorie 1 staan twee afdelingsgenoten ook in de top en wel P. van Asten uit Ysselsteyn op plaats 2 en Gerie Verhallen uit Den Bosch op plaats 4. Samenspelgenoot  M. Lourensen uit Berghem is sterk op een 9e plaats geëindigd.

De totale accommodatie in Oss.

Programmaspel

Henk van den Akker (73) is altijd een echte programmaspeler geweest en flinke perioden heeft hij daarop ijzersterk gepresteerd. Een dikke vijf jaar terug heeft hij al zijn hokken afgebroken en een nieuw kleiner hok gebouwd. Zijn oude hok had een bovenverdieping en verblijven eronder terwijl aan de andere kant van de tuin ook een hok stond. Het huidige hok is  6,3 meter lang en heeft vier afdelingen. Eentje voor de vliegploeg van de weduwnaars, eentje voor de jongen en twee smalle afdelingen voor de weduwduivinnen en voor kwekers. Vanaf de eerste vlucht speelt Henk mee en wel met een ploeg op totaal weduwschap. De ‘312’ is in 2015 als weduwduivin gespeeld terwijl haar nestzus als nestduivin naar de drie grote-fondvluchten ging.  De ‘311’ zat met haar doffer als enige koppel bij de jonge duiven.  Volgens Henk is het korfverhaal van de ‘312’ eigenlijk te gek om waar te kunnen zijn en veel liefhebbers hadden haar zo niet gekorfd.  Als weduwduivin had ze voor St. Vincent net gelegd. Naar Bergerac ging ze nadat ze het eerste ei net gelegd had en het tweede ei in de mand moet hebben  gelegd. En toen ze voor Tarbes werd gekorfd voelde Henk dat ze moest gaan leggen en hij vermoedt dat ze in de mand twee eieren heeft gelegd. De ‘311’ ging op kleine jonge naar St. Vincent, op eieren naar Bergerac en weer op jongen naar Tarbes. In 2015 korfde Henk nog op een vierde middaglossing en wel op Bergerac en daarheen gingen vier duiven die op het programmaspel niet hadden voldaan. Eentje van kwartet wist prijs te vliegen.  Op de vitesse stond Henk ook tussen de betere spelers van de CC Oss en op de dagfond kwam hij met een kleine ploeg ook goed voor de dag en in zijn rayon A (de helft van zijn afdeling) werd hij 24e aangewezen.  De broer van Henk en wel Ad van den Akker is een fervente fondspeler en had een hele beste Barcelonavlieger onder de pannen die in 2014 ’s lands beste duif over 4 jaar werd en de 8e beste duif over 3 jaar. Afgelopen seizoen ging deze klepper weer naar Barcelona met vijf hokgenoten. Echter Ad lag in het ziekenhuis toen de duiven van die vlucht thuis moesten komen zodat Henk bij hem is gaan letten. Echter op dezelfde zaterdag kwamen de duiven van Bergerac terug en daarop had Henk zijn twee favoriete nestzusjes mee. Van Barcelona werd om 9.47 uur de eerste duif door Cor de Heijde in Made geklokt terwijl de zusjes om  10.08 en 10.12 uur door het elektronisch systeem werden. Echtgenote Joke hield thuis de wacht en zag de vrouwtjes niet komen maar ze zag wel de meldingen op het systeem die aan Henk wel heel rap konden worden doorgegeven.  Het klokken van duiven kan Henk trouwens met een gerust hart aan zijn vrouw overlaten want in het verleden heeft zij ook van ZLU-vluchten zelf duiven gedraaid met alle extra beslommeringen die daarbij horen. Op een ZLU-vlucht heeft Henk ooit een bomvroege prijs gewonnen en dat was in 1991. Hij won toen met 4e nationaal Barcelona! In 1992 korfde Henk hem weer op Barcelona en won toen volgens Henk een latere prijs maar in de uitslag staat hij op plaats 746 tegen  7243 duiven en dat is nog bijna 1 op 10. Wat Henk niet vertelde is dat hij op Barcelona 1992 twee duiven korfde en de andere duif prijs 769 won en ze werden om 12.07 en  12.09 uur geklokt. Met twee mee heel snel beide duiven op de grote fond klokken heeft hij dus al meer ervaring mee.  De Barcelonaduif heeft Henk in 1993 verkocht en hij kwam van Anton van Haaren uit Heesch.

In het midden Henk met links Piet van der Leest, de kweker van de zusjes en rechts echtgenote Joke.

 

Piet van der Leest

Zoals gezegd toonden de twee nestzusjes in 2014 al een keer hun kunnen. De  ‘312’ vloog dat jaar een latereprijs op St. Vincent terwijl de ‘311’ op de laatste middaglossing Bergerac echt kop vloog met prijs 39 tegen 4806 duiven in de afdeling Oost-Brabant . Beide duivinnen hebben dus intussen 4 op 4 op de grote fond gescoord. Augustus 2011 verkreeg Henk van den Akker de zusjes van Piet van der Leest uit Oss. In 2012 en 2013 zijn ze amper gespeeld en een beetje ingevlogen. In 2014 had de ‘311’ al een fraai aantal prijzen op de programmavluchten gescoord voordat ze op Bergerac zou gaan pieken! Piet van der Leest kweekte de zusjes uit twee  duiven die hij bij Jan van den Berg in Schayk had aangekocht. In 2010 werden ze als jonge duif daar gehaald en eentje heeft een oude ring aan. Beide duiven heeft Piet van der Leest overgewend en de doffer was een keertje een dikke week weg voordat hij zich in Schayk weer meldde. In 2008 haalde Jan van den Berg een ploegje jongen bij Piet de Vogel in Oude Tonge en vier daarvan zijn de grootouders van de twee nestzusjes van Henk van den Akker.  In de stambomen zien we duiven van Piet van de Vogel zelf, Marco Meijer en Ko van Dommelen. Piet van der Leest heeft hun ouders nog zitten en heeft er intussen zelf een heel ploegje  uit gekweekt.  Piet speelt zelf ook de grote fond en vorig jaar op Bergerac had hij 8 duiven mee en zou hij een beste uitslag hebben gemaakt met 6 prijsduiven als er niet iets mis was gegaan met de klok. We zijn benieuwd of de broers en zussen van de ‘311’ en ‘312’ zich ook bij Piet kunnen gaan bewijzen.  Na 2015 is Henk van den Akker begrijpelijk met heel andere ogen naar de zusjes  gaan kijken en wordt er ook met hen gericht gekweekt en zijn er specifieke  partners voor hen uitgezocht in samenwerking met Piet van der Leest. Piet is een liefhebber die graag regelmatig een duifje aankoopt en hij woont aan de westkant van Oss en is lid van de p.v. de Maasdonk in Geffen.  Henk is lid van de p.v.d Ooievaar en dat één van de vier verenigingen in Oss. Clubgenoten zijn vader Harry en zoon John Ulijn die lang vanuit dezelfde straat als Henk hebben meegevlogen en jaren met groot succes. Nu spelen ze vanaf een nieuw adres en wel die van de zoon in Berghem. Andere  clubgenoten zijn de gebr. Boerboom die in het recente verleden ook op de middaglossingen hebben uitgeblonken.  In zijn langdurige duivenloopbaan heeft Henk van den Akker grote s gekend.  Zo was hij al eens generaal kampioen van de gehele NABvP in 1982 getuige een reportage in de Vredesduif van 1982 en dat werd hij toen een geweldige weduwnaarsploeg. Een (groot) deel van Oss was toen lid van de afdeling E en men vloog er toen met  het ‘noorden’ mee.  Later verkocht Henk  al deze (goede) duiven toen bij hem een bloedziekte werd vastgesteld en weer later werd er een nieuwe start gemaakt. Henk vertelde een gokker te zijn en graag op zijn duiven  te poulen. Het geldspel is in de duivensport in de loop van 25 jaar sterk teruggelopen en alleen op de hogere niveaus valt er voor de kopvliegers nog ‘iets’ te rapen. Met de nestzusjes had Henk in 2015 ook voor dit onderdeel knappe ijzers in het vuur en konden ze nog een leuk centje naar de Jac. Poelsstaat  in Oss brengen.

Ad van Gils

De ‘311’ van 2011 op nest.


 

Sjaak van Uden winnaar 1e hotspotrace one million dollar race Zuid Afrika tegen ruim 2600 duiven.

Hoe is het begonnen?
Sjaak ging in 2013 op familie bezoek in Canada waar zijn zus woont.IMG_0613
Via zijn nichtje kwam Sjaak in contact met een Canadese duivenliefhebber
genaamd Stan Gawel, na een middag gezellig duivenmelken vertelde
Sjaak dat hij in 2011 de beste jonge duif van Nederland had waarop
Stan zij daar wil ik wat jongen van hebben en zo gezegd zo gedaan
verhuisde er 2 jongen na Canada die daar zouden gaan kweken voor
one loft race’s. Wat bleek deze duiven waren te jong om mee te gaan
kweken waarop Stan Sjaak belde met de vraag of die niet een aantal
jonge wou fokken voor de one million dollar race in Zuid Afrika.
Sjaak zij direct ja en zo verhuisde er een aantal jongen naar Zuid Afrika.

De duif.
Dit was in 2014 wat al meteen een succes werd want dit jaar werdensjaak
Sjaak en zijn compagnon 80e op de eindrace.
Deze duif werd verkregen bij H Ulijn en zn. Doordat ze verhuisde en
een aantal duiven te koop aanboden waarin dus ook de ouders van deze
duif in zaten, werd er  door dit succes besloten om de ouders te kopen.
Na de eenhoksrace belde Stan Sjaak weer op
met de vraag om in 2015 weer samen mee te doen,
waarop Sjaak meteen zij dat is goed en wat voor een aankoop Sjaak had
gedaan zagen we afgelopen zaterdag want met een broer van de 80e
duif van de eindrace won Sjaak afgelopen zaterdag de 1e hotspot race.
Sjaak van harte gefeliciteerd en niet meer te veel zuren want dat je nog
steeds met duiven om kan gaan op  mooie leeftijd bewijs je maar weer
keer op keer.


 

Kampioenenhuldiging Oost Brabant.

Het is een tijdje rustig geweest omtrent het schrijven van reportages,
maar nu werd het toch weer eens tijd nadat ik eerst de hele ochtend had gewerkt werd ik door Johnny,
Marco en Judith opgehaald om voor het eerst in me leven mee te gaan naar de kampioenenhuldiging van de afdeling Oost Brabant,
met als doel om onze kampioenen in het daglicht te zetten met een reportage  die ze verdienen.
Als eerst wil ik beginnen bij Gerrit van Schaijk de vitesse midfond kampioen.

Gerrit klasseerde zich in de afdeling in het vitesse klassement als:FB_IMG_1447107244314
1e aangewezen kampioen.
3e onaangewezen kampioen Op de midfond:
2e duifkampioen met de  13-4164350
7e duifkampioen met de 13-4164366
9e  duifkampioen met de 13-4164344
1e aangewezen kampioen
1e onaangewezen kampioen

Als tweede wil ik de prestaties van Lambert van Erp presenteren.DSCF5305

Lambert klasseert zich als volgt in de kampioenschappen:

2e onaangewezen vitesse
3e onaangewezen midfond
4e aangewezen midfond
4e duifkampioen midfond met de 14-1215566
4e jonge duifkampioen met de 15-1855444.

Als derde de prestaties van H Ulijn&zn uit Berghem ze
klasseerde zich in hun eerste jaar met jaarlingen als volgt in de afdeling: DSCF5281
3e duifkampioen eendaagsfond met de 14-4178836
8e duifkampioen eendaagsefond met de 14-4178828
6e onaangewezen jonge duiven

Als vierde wil ik de prestaties van Juul Brands uit Lithooijen laten zie. Juul werd in de afdeling:

10e onaangewezen vitesse

Als vijfde de prestaties van M.J. Lourenssen uit Berghem die zich in de afdeling als volgt klasseerde:

5e onaangewezen eendaagsefond DSCF5268
5e duifkampioen eendaagsefond met de 13-4164514.

Als zesde komt A.L Brands uit Berghem die zich als volgt  klasseerde:

7e onaangewezen midfond.

Als zevende komt Henk van de Akker die 2 geweldige  duivinnen op zijn hok heeft.
De 2 duivinnen klasseerde zich uit 3 keer zetten drie keer in de top.
Met als gevolg de volgende kampioenschappen meerdags fond:

4e duifkampioen met de 11-1917311 FB_IMG_1447107318058
6e duifkampioen met de 11-1917312
4e aangewezen meerdaagse fond.
Als achtste wil ik de prestaties van Riny Ruys uit Heesch aan jullie tonen.
Riny werd 1e duifkampioen met de 09-3941943.

Als negende komt Ad van de Akker die zich als: 10e  duifkampioenschap zlu met de 09-3942107 klasseerde.

Als 10e komt de winnaar van Barcelona Pierre Wittenberg uit herpen.
Pierre klasseerde zich als: DSCF5299
2e aangewezen zlu
2e onaangewezen zlu.

Als elfde  wil ik de prestatie van nico van de hurk aan u laten zien.
De man die de 2e nationaal Pau speelde en tevens 1e duivinnen werd in de  afdeling:
5e aangewezen zlu.

Als twaalfde komt ons enige jeugdlid in de afdeling en dit is  Glenn Rayman.
Glenn klasseerde zich als grootkampioen bij de jeugd  als volgt:

1e aangewezen vitesse DSCF5269
1e onaangewezen vitesse
1e hokkampioen vitesse
1e duifkampioen vitesse met de 14-1215777
2e duifkampioen vitesse met de  14-1215773
1e onaangewezen midfond
1e aangewezen midfond
1e hokkampioen midfond
3e duifkampioen midfond met de 13-1400131
4e duifkampioen midfond met de 12-3250275
5e duifkampioen midfond met de 14-1215777
5e aangewezen jonge duiven DSCF5274
5e onaangewezen jonge duiven
5e hokkampioen jonge duiven.

Dit waren onze kampioen maar naast deze kampioenschappen                                                                                                                                                             kwamen onze afdelingswinnaars ook naar voren en dit waren:
Paula en Deen die Cahors op hun naam zette met de 13-1402896.
Pierre Wittenberg op Barcelona  met de 08-1754109.
Lambert van Erp op Gien met de 13-1400348

Alle kampioenen van harte gefeliciteerd !!!!

Het was een zeer geslaagde middag avond waarin iedereen in het zonnetje is gezet.DSCF5300

 

 

 

 

 

Willem Tiellemans

 

 


De Vierwindenvlucht

 

Ter afsluiting van het seizoen wordt er elk jaar een vierwindenvlucht georganiseerd.IMG_0786IMG_0787
Er waren dit keer 54 standen en dat zijn er weer 6 meer als vorig jaar.
De duiven werden om 9 uur gelost met een veranderlijke wind maar met heel
Mooi weer, te goed weer voor de spanning alle duiven waren zo thuis.
Het was Hans v d Berg die er met de hoofdprijs van 150 euro vandoor ging,
Verder waren er nog leuke prijzen te verdelen meer als de helft van de
Deelnemers had prijs (minimaal een zak duivenvoer).
Het was een fantastische afsluiting van seizoen 2015 met een hele gezellige
Middag.
Iedereen bedankt ( de sponsors , organisatie , deelnemers ) hopende dat het
Volgend jaar weer beter wordt.

IMG_0785

 

 

 

 

 

IMG_0780IMG_0771IMG_0773IMG_0775IMG_0777IMG_0789

IMG_0784IMG_0779IMG_0772IMG_0778

 

 


Jan van Hintum speelt 1 en 2 van uit Sezanne van stedelijk Oss.

 

IMG_0716Toen Jan nog in Oss woonde , hield hij voor zijn hobby vogels. Maar doordat Jan
regelmatig bij zijn zwager op de duiven ging letten , wanneer deze
thuis moesten komen , en omdat zijn vader ook al duiven had , dacht
Jan : Waarom start ik zelf niet met het houden van duiven , en zo
werd er in 1982 gestart met een kooi van 6 meter ,waarmee het
hele programma werd afgewerkt.
In 1985 , verhuisde Jan naar zijn huidige adres in Berghem ,waar in 2004 een nieuw hok werd neergezet , van 23 meter, wat hij deelt met zijn zoon Leon.

Het seizoen wordt begonnen met 22 koppels op totaal weduwschap.
Dit was dit jaar een nieuw project voor Jan, en eigenlijk zonder succes.
Daarom gaat hij volgend jaar weer terug gaat naar
klassiek weduwschap . Voor het seizoen start wordt er uit de
bewezen vlieg en kweekduiven gefokt en onder de jaarlingen komen eieren
van de beste kwekers te liggen, zodat hij uit de kwekers meerdere ronde jongen kan halen . Wanneer de jongen gespeend worden krijgen de oude duiven
een Giantel geel kuur van 6 dagen en dit is zo rond eind februari.
En dan start het seizoen en komen de ouden duiven voor het eerst los,
en wordt er rustig aan begonnen, met het trainen van de duiven, dit is
in het begin 1 uur per dag, maar naar een aantal weken wordt dit
opgeschroefd naar 2 keer per dag een uur trainen, verplicht met
de vlag.
IMG_0715

 

 

 

 

Qua voeding is er dit jaar overgestapt naar vanrobaeys. namelijk : Relax- Dynamic en Non- stop
Op de dag na thuiskomst krijgen de duiven snoepzaad door het voer.
In het begin van de week krijgen de duiven relax.
Dinsdag morgen wordt er biergist over het voer gedaan
dit wordt aangemaakt met forme olie plus van Versele.
Vanaf woensdag wordt dit 50% relax en 50 % Dynamic.
Donderdag krijgen de duiven alleen nog maar Dynamic.
Dit schema is bestemd voor de vluchten tot 300 kilomete boven de 300 kilometer, komt daar Non- stop bij.
Dan wordt er maar tot dinsdag morgen Relax gevoerd
en vanaf dinsdag avond wordt dit dan 50% Dynamic
50 % Non- stop. Vanaf woensdag gaat dit voor 100%
over op Non- stop.
Ook krijgen de duiven een of twee keer per week Dhp producten,
en dit zijn: Energy power, biomix en multilite. Dit krijgen ze
door elkaar gemengd in een broedschaal, ook krijgen ze pikkoek
en dit krijgen ze net zoveel als ze lusten , wanneer dit op
is wordt er nieuwe bijgezet.
De duiven krijgen op dinsdag en donderdag vitaminen van
Giantel in het water.
Bij thuiskomst krijgen ze elektrolyten van Giantel in het water..
Verder wordt er na het seizoen in november een para stop kuur van 14 dagen
gedaan, ook deze is van Giantel
Het soort dat Jan heeft zitten:
In 2003 kocht Jan een ronde van Henk van der Haterd. Schutjes en van Orsouw duiven.
Deze duiven werden aangekocht om er mee te gaan kweken.
en niet zonder succes want in 2008 kweekte jan de 2de beste jonge duif IMG_0719
van Nederland en , deze duif bleek ook een goeie kweker
te zijn, want de winnaar van Sezanne, is een kleinkind van deze
geweldenaar, en naast de eerste, heeft deze jonge doffer al drie keer vroeg
gezeten, dit seizoen, en daarmee bedoel ik top 10.
In 2012 ruilde Jan een aantal late jonge, met
Koos van Gestel uit Helmond, die de beste lijnen had van Ludo Claessens.
En in 2013 kocht Jan bij een liefhebber uit Rotterdam, een ronde jonge
duiven van hetzelfde soort van Ludo Claessens, dit werd puur gedaan om deze
duiven te gaan kruisen, met zijn eigen soort, en is er tot nog toe , best tevreden over.
Toen ik bij Jan was, voor deze reportage, waren net zijn nieuwste aanwinsten voor de toekomst gearriveerd.
Of deze ook tot succes zullen lijden:
De toekomst zal het uitwijzen.

Jan van harte gefeliciteerd
geniet ervan en succes .
Willem


Lambert van Dijke wint de 1ste van Asse Zellik.

 

Het was niet de bedoeling om op Zellik in te korven want deze duiven waren eigenlijk bestemd voor Sezanne maar omdat Lambert het vergeten was om in te korven moesten ze toch maar naar Zellik want thuis houden was geen optie.

IMG_0698Lambert begon 65 jaar geleden met het houden van duiven en niet door familie zoals de meeste besmet zijn geraakt met duiven maar door duivenliefhebbers in de straat. Lambert ging altijd kijken bij zijn buren bij het thuiskomen van de duiven en dacht waarom ga ook ik niet beginnen met duiven en hij sloeg een houten kist in elkaar zetten deze van de grond en maakte er een klep op en begon met duiven. Toen der tijd moest je nog 18 zijn om lid te worden en er moest dus nog 6 jaar gewacht worden eer Lambert lid mocht worden. Eenmaal 18 geworden melden Lambert zich aan bij postduiven verenging de julianapost. Er werd ook deel genomen aan de junioren bond en dit niet zonder succes want Lambert was met regelmaat te vinden tussen de kampioenen.

 

 

Het seizoen wordt gestart met 12 koppels duiven die gespeeld worden op klassiek weduwschap en 36 jonge duiven. 14 dagen voor de duiven gekoppeld worden krijgen ze een geel kuur van 5 dagen. Rond half februari worden de duiven dan gekoppeld en brengen ze ieder 2 jongen groot. De duiven blijven daarna nog bij elkaar tot ze op ongeveer 10 dagen broeden zitten en dan worden de eieren er onder uit gehaald en gaan de duiven op weduwschap. De doffers trainen 2 keer per dag een uur met de klep dicht maar niet verplicht want Lambert is van mening dat de duiven zelf moeten trainen willen ze dit niet dan zijn ze niet in orde. Qua voeding krijgen ze Petit France power van mariman dit krijgen ze in het begin van de week krap zodat ze net genoeg hebben en naar mate de dag van inkorving nadert wordt er meer gevoerd maar alles gebeurt op gevoel. Ook krijgen de duiven 1 keer in de 3 weken BS in het water verder is het alleen schoon water geen poes pas.

Lambert start zijn seizoen met 24 jonge van de weduwnaars daarnaast komen er nog een aantal duiven van de keurmeester uit Berghem Jos van Liefvoort. Zoals iedereen heeft Lambert dit jaar ook veel verliezen gelden en zitten er nu nog 13 duiven maar wel 13 duiven waarvan zich iedere week gemiddeld een 10 zich in de prijzen vliegen, voor mijn een raadsel maar Lambert speelt al jaren hard en dit komt door zijn kei harde selectie want aan laatkomers heeft Lambert niks en die worden direct verwijderd want alleen voor de beste is er plek en dit geld dus ook voor de jonge duiven. Maar toch mijn vraag hoe doet Lambert dit toch. De jongen worden op uur en tijd verzorgd daar begint mee. Daarnaast trainen de jongen duiven 2 keer per dag 1 uur niet verplicht en mogen ze dit uur gewoon heen doen. Verder krijgen ze het zelfde als de oude duiven dus Qua voeding Petit France power van mariman en worden opgevoerd. En ze krijgen 1 keer in de 3 weken BS in het water.

Het soort duiven dat Lambert op zijn kooien heeft is afkomstig van Van Laarhoven uit Best waar Lambert een aantal jaren 10 jonge kocht en waarvan er 7 het super goed deden. Daarnaast zitten er duiven van van Liefvoort de keurmeester uit Berghem waar Lambert ieder jaar wel een aantal jongen haalt. Lambert van harte gefelicteerd en bedankt voor de gast vrijheid .

willem


A.L. Brands uit Berghem speelt de 1ste Zellik tegen 419 duiven.

 

Toon starten op 10 jarige leeftijd met duiven.IMG_0691
Er werden toen der tijd alleen duiven rond het huis gehouden,
totdat Toon 17 werd er samen met zijn broer Frans onder
de combinatie gebroeders Brands mee ging doen aan wedstrijden.
Dit deden ze samen totdat toon op zijn huidige adres ging wonen,
en zelfstandig verder ging.
Hoe ziet jou jaarplanning eruit vanaf kweek tot de rui?
De laatste week van januari wordt alles gekoppeld
en wordt er bij de kwekers geprobeerd om goed op
goed te zetten maar ook hierin wordt gekeken naar de
bouw van de duiven en naar de ogen,
dus bijvoorbeeld geen staaloogers op elkaar want een oog
moet toch een bepaalde uitstraling houden zoals Toon
het beschrijft houd die van duiven die naar je toe kijken en niet
dat het lijkt dat je in een diepe punt aan het kijken bent.
en worden de eieren van de beste kwekers bij de vliegers
ondergeschoven. Als de duiven dan 5 dagen zitten te broeden
krijgen ze een geel kuur van 5 a 6 dagen door het drinkwater.
Wanneer de jongen ongeveer 18 dagen zijn
wordt er 1 jong samen met de duivin afgezet. Dan start eigenlijk
meteen het weduwschap. De duivinnen blijven dan bij de jong zittenIMG_0690
tot ze ongeveer 30 dagen zijn ook zij gaan dan naar hun eigen verblijf.
Een hokje langs de weduwnaars waar ook gewoon mee gespeeld wordt.
Dan begint het seizoen dat gestart wordt met 16 koppels op totaal
weduwschap en 3 nonnen ongeveer die gewoon op schapje gespeeld worden.
De duiven trainen 2 keer per dag ongeveer een uur niet verplicht,
wel gaan de kleppen dicht maar ze mogen zelf kijken hoelang ze vliegen.
De duiven vliegen in het seizoen vluchten tussen de 120 en 700 km
en niet onverdienstelijk want de laatste jaren is toon ieder jaar te vinden
tussen de kampioenen van de afdeling en het ene jaar is dit vitesse en het
andere jaar is dit de midfond. En dit met een prijs percentage van ruim boven
de 50 % staat Toon iedere week zeker zijn mannetje.
De duivinnen worden op de vitesse midfond voor een 15 a 20 min getoond.
Op de dagfond gebeurt dit niet omdat Toon de rust wil bewaren op zijn kooi.
Als de vitesse midfond afgelopen is blijven de duiven uit elkaar
tot 2 weken van aanvang van de natour dan wordt alles gekoppeld
en worden de duivinnen op verse eieren van 3 dagen gespeelt.
Wanneer het seizoen stopt wordt er overgeschakeld op ruimengeling.
Worden de hokken leeg gemaakt komen er schapjes in de kooien te hangen,
en blijven de duiven tot eind november bij elkaar.
Half oktober krijgen de duiven nog een para stop kuur van 14 dagen,
om ze zoals Toon zegt schoon te maken.
Voeding:
De duiven krijgen tot 300 km in het begin van de week een mengeling van
50% super dieet en 50% super star van Versele Laga. Vanaf woensdag wordt
dit 100 % super star. Ook krijgen de duiven elke dag p40 en snoepzaad.
Voor vluchten boven de 300 km wordt er op dinsdag avond al gestart met 100%
super star en ook dag krijgen de duiven elke dag p40 en snoepzaad.
Er wordt altijd volle bak gevoerd

In het water zit het hele jaar knoflook en dit wordt dan eens in de
3 weken ververst.

Het soort duiven:
Het soort duiven waar Toon veel succes mee heeftIMG_0692
komt van comb van de Werff uit Berghem en van Gerrit van Schaijk,
Lambert van Erp en Frans Heijmans en dan de marieen lijn.
Er zitten alleen maar duiven uit de beste lijnen want er is alleen
maar plek voor het aller beste bij deze kampioen uit Berghem.

De eerste prijs winnaar kwam uit het soort van
Combinatie van de Werff maal het oude soort van Toon
dat al afstamt uit 1985. Deze duivin is geen toeval treffer
en staat dit jaar al aardig in de picture dit was namelijk
al haar 12de prijs van het jaar en het seizoen is nog niet
ten einde. Waarschijnlijk een zeer goede belofte voor
de toekomst….

Toon bedankt voor de gezellige avond en veel succes nog
voor dit seizoen.
Willem


Leon ik weet nergens niks van

 

Leon van Hintum een liefhebber met ambitie

IMG_0681

 

 

 

 

wint Chateauroux en Chimay.
Leon begon in 1996 met duiven, hij kreeg zijn eerste duiven van opa Jo Vos uit Oss
en Jan Loeffen uit Berghem. Leon begon op een klein hokje om te kijken
of de hobby wel bij hem paste en nu 20 jaar later is Leon nog steeds actief
in de duivensport waarin hij geregeld zijn mannetje staat.
In 2004 werd er een nieuwe accommodatie neergezet waar de helft van de hokken
voor de duiven van Leon zijn en de andere helft van zijn grote concurrent zijn vader
Jan. Jan helpt Leon waar nodig met de duiven, zoals met het voeren (wat Leon ’s avonds klaar zet)en het los laten van de duiven in de ochtend. Want er moet toch elke morgen gewerkt worden.
Het seizoen wordt begonnen met 22 koppels op totaal weduwschap.
Dit was dit jaar een project voor Leon en eigenlijk zonder succes.
Het viel hem zo tegen dat hij volgend jaar weer terug gaat naar
klassiek weduwschap. Voor het seizoen start wordt er uit de
bewezen vliegduiven gefokt en onder de jaarlingen komen eieren
van de beste kwekers te liggen, zodat ze ook een ronde jongen groot mogenIMG_0680
brengen. Wanneer de jongen gespeend worden, krijgen de oude duiven
een geel kuur van 6 dagen en dit is zo rond eind februari.
En dan start het seizoen en komen de oude duiven voor het eerst los.
Er  wordt rustig aan begonnen met het trainen van de duiven. Dit is
in het begin 1 uur per dag, maar na een aantal weken wordt dit
opgeschroefd naar 2 keer per dag een uur trainen verplicht met
de bekende Nederlands vlag.
Qua voeding is er dit jaar overgestapt naar ‘van robeays’
Dag na thuiskomst krijgen de duiven p40 korrels en snoepzaad door het voer.
In het begin van de week krijgen de duiven relax.
Dinsdag morgen wordt er biergist over het voer gedaan enIMG_0673
dit wordt aangemaakt met forme oil plus van versele laga.
Vanaf woensdag wordt dit 50% relax en 50 % Dynamic.
Donderdag krijgen de duiven alleen nog maar Dynamic.
Dit schema is bestemd voor de vluchten tot 300 kilometer.
Wanneer de afstanden groter worden,komt daar nog non stop bij.
Dan wordt er maar tot dinsdag morgen relax gevoerd
en vanaf dinsdag avond wordt dit dan 50% Dynamic
50 % non stop. Vanaf woensdag gaat dit voor 100%over op non stop.
Ook krijgen de duiven elke dag DHP producten na het voeren apart in een potje
en dit zijn: Energy power, biomix en multilith.
De duiven krijgen op dinsdag vitaminen van de weerdt (belgabion) in het water.
Bij thuiskomst krijgen ze belgasol in het water en
1 keer in de 3 weken wordt er BS van de weerdt in gedaan bij thuiskomst.
Voor Chateauroux werd eens wat anders geprobeerd
en kregen de duiven de week voor inkorving de hele week
Relax en in de week van inkorving werd er opgevoerd met volle bak.
En dit was met een geweldig resultaat want 5 van de 6 duiven vlogen
in de prijzen.
Op medisch gebeuren wordt er alleen een geel kuur gedaan bij de oude duiven
en krijgen ze eens in de 3 weken BS in het water bij thuiskomst.
Verder wordt er geluisterd naar het advies van dokter de Weerdt, waar drie keer per jaar een bezoek aan gebracht wordt.
Dit is voor het seizoen begint, voor de eerste eendaagse en voor het
jonge duiven seizoen begint.

Het jonge duiven seizoen wordt begonnen met 70 jonge duivenIMG_0674
die vanaf dat ze de eerste pen gestoten hebben verduisterd worden
tot de langste dag van het jaar.
Ook de jonge duiven trainen 2 keer per dag verplicht met de bekende
Nederlands vlag en worden een 15 keer opgeleerd tot maximaal
Sint Oedenrode.
De jonge duiven krijgen op medische gebeuren niks. Ze krijgen
alleen DIPO een natuurproduct dat coli voorkomt.
Dit wordt 1 keer in de week 2 dagen achtereen gegeven. Met als resultaat de eerste van Chimay stedelijk Oss.
Het ras dat op dit moment aanwezig is op de hokken van Leon is afkomstig van
Van Gompel via Frans Manders uit Beek en Donk en het ras
van H Ulijn en zn uit Berghem wat voor 80% door de kolonie heen zit.
Ook uit dit soort kwam de 1e Chateauroux stedelijk Oss en de 10e
van afdeling 3 Oost Brabant welke tevens de 23 ste NAT van 11243 duiven was. Deze duif komt uit de topkweker van Leon die vorig jaar ook al een teletekst duif groot bracht.
O.a een zoon die vloog de37steNATOrleans tegen 20615 duiven in 2012. en een andere zoon vloog  de 10e NPO La Souteraine tegen 4239 duiven in 2014. Deze topkweker stond eerst op een duivin van van Gompel waar dus de 10eLa soutraine uit kwam en de 37ste NAT.Orleans.
En later stond daar een zusje van de Gilbert op die in 2011 1steNAT.asduif allround werd van H Ulijn en znen daar kwam de 10eNPO Chateauroux uit.
Leon bedankt voor de gezellige middag en nog heel veel succes dit seizoen.

 

Willem

 


Juul Brands een echte vereniging’s man wint vanuit Laon 1,2 en 3 bij de oude duiven.

 

Voor deze reportage reisde ik af naar het plaatsje Lithoijen  het is een dorp in de gemeente Oss, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Tot 1939 was het een zelfstandige gemeente. Tot 1 januari 2011 behoorde Lithoijen tot de voormalige gemeente Lith. Het dorpje heeft 1158 inwoners.
Daar woont de enige duivenmelker van deze plaats. Juul staat zeer goed zijn mannetje
op de vitesse midfond vluchten in stedelijk Oss en
dit bewijst die weer eens op Laon met een
super uitslag die zeker een reportage waard is.
In 1998 begon deze zeer gepassioneerde duiven liefhebber opnieuw met duiven
op zijn huidige locatie in Lithooijen. Waar Juul in 1984 een eigen hok had gemaakt
dat later werd overgenomen door Gerrit van Schaijk. Dit hok kwam in 1997 terug
naar Juul. En dit kwam  omdat Gerrit hoorde dat Juul weer opzoek was naar kooien en
dat Gerrit eigenlijk ook wel  een grotere kooi wou omdat deze te klein werd.
Dit hok is nu nog steeds zijn jongen duiven kooi 30 jaar oud en nog steeds
zeer degelijk.

IMG_0672

 

 

 

 

Juul start het seizoen met 20 koppels waar alleen de duivinnen van gespeeld
worden. Hier wordt speciaal voor gekozen want volgens Juul is een duivin
wat taaier en makelijker te verzorgen, want als de forme er is dan blijft de
forme constanter aanwezig vind Juul. Ook wordt er gewerkt met schuiven in de kooien
die altijd half staan, en ook het licht is de hele dag in de kooien aan want Juul vind het te donker in zijn kooien. De doffers worden alleen als jong
gespeeld tot maximaal 360 kilometer dit doet hij ook met de duivinnen overigens,
want Juul is van mening dat er op verdere vluchten meerdere duiven
verspeelt worden en dit vind hij zonde.

De duiven trainen hier 2 keer per dag 1 uur verplicht met de vlag
Na de training krijgen de duivinnen hun voeding en worden opgesloten
zodat ze niet kunnen paren. Ook de jongen trainen 2 keer per dag een uur,
alleen als het heet is wordt dit wel is terug geschroefd naar een keer per dag

Qua voeding gebruikt Juul voor zijn ouden duiven in het begin van de
week Gerry plus van versele Lage en vanaf dinsdag avond wordt dit
Weduwschap van Beyers.
Daags voor inkorving krijgen de duiven vitamine in het water en
biergist over het voer heen.
De middag voor inkorving krijgen de duiven nog een mengeling van
snoepzaad en Energy van Beyers.
Op de dag van thuiskomst krijgen de duiven elektrolyten in het water.
de rest van de week wordt er gewerkt met knoflook in het water
en dit gebeurt het gehele jaar door.
Juul voert zijn duiven ook sinds een aantal jaar in een koekenpan en niet
meer in de bak. Dit doet die dit jaar ook voor het eerst bij zijn duivinnen,
dit is volgens Juul een echt succes want de duiven staan niet lijn recht.
over elkaar dus minder jaloezie en zijn een stuk rustiger in zijn ogen.
Bij de jonge duiven gebeurt dit alleen buiten in de open rennen en binnen
worden ze gewoon in de voerbak gevoerd. De duiven worden daarnaast
de hele winter buitengesloten in de open rennen en mogen alleen
in de avond naar binnen toe.

IMG_0666Op medische gebeuren is er dit jaar niks gedaan, zelfs geen
geel kuur wat toch wel standaard gedaan werd de laatste jaren
bij het spenen van de jonge duiven. Alleen de verplichte entingen
en pokken enting hebben ze dit jaar gehad. De pokken geld
trouwens alleen voor de jonge duiven.
Naast de duiven heeft Juul nog een andere grote hobby
en dat is het fokken van D pony’s. Hierin is Juul ook zeer
succesvol want in 2011 fokte Juul een Nederlands kampioen
in de klasse D pony’s, dit veulen werd een jaar later ook nog
eens ABOB kampioen en dat wil zeggen dat de pony gekeurd
wordt op lopen, bewegen en sport bekwaamheid.
Maar ook internationaal doen zijn pony’s het goed want in
2014 werd een verkochte pony nationaal kampioen van België
in de klasse mennen dit is in 2 span rijden.

 

Juul van harte gefeliciteerd en nog veel succes dit seizoen
Willem


John van den wildenberg haalt uit op bergerac.

 

 

IMG_0662De uitslag op Bergerac kwam voor John als een verassing, want het
hele seizoen draait het al niet zoals het eigenlijk moet maar na wat aanpassingen
en een geel kuur op advies van dokter van der Sanden kwam er toch
nog een mooie afsluiting van het fondseizoen en wel ter verstaan
1 en 4 in stedelijk Oss. Dat is wel een reportage waard.
John zit al zijn hele leven in de duiven van kleins af aan werd
het er met de paplepel ingegoten was het niet op de kooien
dan wel in de kroeg die zijn vader runde, waarin vereniging
de Julianapost gevestigd was. In 1984 ging John op zijn huidige
adres wonen om daar op zijn eigen te gaan beginnen met de duiven.

Er werd die jaren zeker hard gevlogen en er werden vele prijzen behaald
maar door zijn drukke baan als internationaal vrachtwagenchauffeur en
doordat John een goed bod voor zijn duiven kreeg werd er in 1993
voor gekozen om de duiven van de hand te doen.
Maar toch bleef de liefde bij John altijd hangen en daardoor werd
er in 2008 een herstart gemaakt waarin John geholpen werd
door vriend Cees van grunsven en Hans Nooijen die allebei
een ronde late jonge fokte voor John.
Door ruimtegebrek zitten zijn kwekers bij Inger die zijn duiven
fantastische verzorgt voor hem maar ook thuis  krijgt John door
dat die last van zijn rug heeft veel hulp want zijn vrouw Anita
krabt elke dag de kooien en helpt waar nodig is.
Het seizoen wordt begonnen met 24 koppels op totaal weduwschap.
Om de duiven opgang te krijgen wordt er in het begin van het jaar
2 keer een uur verplicht getraind en voor het seizoen begint
rijd John ook nog veel met zijn duiven althans als het weer
het toelaat wordt er tot maximaal Bergijk gereden.

IMG_0663

 

 

 

 

 

 

om de duiven voor bergerac op een juiste stand te korven. Voor deze
super uitslag werd wel alles uit de kast gehaald zo werd er een aantal
keer verplicht getraind door de duiven maar dat was snel al niet nodig
want ze bleven zelf minimaal een uur in de lucht. Maar er werd ook de hele week
voor inkorving gereden met de duiven.

Qua voeding worden er twee zaken van ronnie van Tilburg
met elkaar gemengd en dat zijn vlieg vital duo en maxi vlieg rood
van van Tilburg daar voegt John zelf snoepzaad tovo en p 40 aan toe.
Dit krijgen ze volle bak gevoerd maar wel alles moet op zegt John
voordat ze nieuwe krijgen. Een paar dagen voor inkorving
wordt er nog extra snoepzaad bij gedaan en krijgen de duiven pinda’s
en schapenkaas als opvoermiddel, ook gebruikt John dan
drie oliën over zijn voer, en dat is zalm olie, schapenvet olie en omega3,6en9 oliën.
Op de dag van thuiskomst krijgen de duiven een eigen gemaakt zuiverend
kruiden mengsel in het water, en de dag na thuiskomst wordt er een
vitamine bruis tablet in het water gedaan.

Qua medicatie doet John niet zoveel alleen 5 weken voor Bergerac
werd er in overleg met dokter van der sanden en duivencoach.nl
een geel kuur van 3 dagen verstrekt. Dit was het wel buiten de
verplichte entingen.
In het begin begon John met duiven van Cees van grunsven en Hans Nooijen
om als doel eigenlijk de dagfond op te gaan maar door omstandigheden werd
er eigenlijk overschakelt naar de overnachtfond en daarvoor kwamen er duiven
van de beste liefhebbers van Oss zo werden er duiven gehaald bij Rini Ruys,
Ad van de Akker, Geert jan van Niftrik, Lambert Snoeks en als laatste
Van pijkeren uit Hierden. Nadat de duiven van cahors terug kwam werd alles bij elkaar gelaten
Uit deze duiven kwam ook de 1ste van Bergerac dit was een duif
voor 50%van Cees en 50% van Hans nooijen.
Volgens John blijft het allemaal een puzzel want naar jaren van zoeken
blijkt nu het juiste evenwicht te zijn gevonden en hopelijk is er ook
de weg naar de top ingezet.

John Anita en Inge bedankt voor de lekkere Barbecue en de Gezellige avond.

IMG_0664

 

 

 

 

 

 

Willem


Richard van de Haterd een hardwerkende ondernemer met weinig tijd voor zijn duiven.

 

Richard speelt 1 en 2 op Feluy en dat verdiend toch wel een mooie reportage.
Richard kwam in aanraking met duiven op zijn 14e, door de vriend van zijn moeder
Andere Couwenberg, hij werd lid van verenging de trouwe duif die gevestigd was
in café de pint. De duiven werden toen gehouden bij Andere omdat zijn broer Henk
de duiven bij moeders had, elke dag voor dat Richard naar school ging fietste
die naar Andere om de duiven te verzorgen en ook na school tijd was Richard
veel te vinden bij de duiven. Toen Henk uit huis ging nam Richard alles van
zijn broer over om daar zelfstandig bij zijn moeder verder te gaan ,                                                                                                                                                                                                                                         toen Henk na diverse malen verhuisd te zijn met het bedrijf Iso-Air, werd er in                                                                                                                                                                                                                  1993 gesetteld op Industriterrein Danenhoef waar nu de duivensport en het bedrijf doorgestart is door Richard, voorheen in 2002.
toen Richard een nieuw bouw woning kocht en daar geen duiven kon houden
werd er op de huidige locatie samen met zijn broer gespeeld onder de
naam gebr. van de Haterd maar helaas kwam hier in 2003 een abrupt einde
aan door het te vroeg overlijden van zijn broer Henk. Dat jaar 2003 was wel een
super jaar met de duiven want er werd 3 keer een eerste gepeeld van de kring Oss
een van de hardst spelende kringen van de afdeling 3.
IMG_0653

 

 

 

 

 

Richard begint het seizoen met 20 weduwnaars die op totaal
weduwschap gespeeld worden. Dit jaar werd er door privé omstandigheden
maar een aantal vluchten gespeeld op totaal weduwschap maar vanaf
volgend jaar is het wel weer de bedoeling om ook met de duivinnen te
gaan spelen. Richard fokt ieder jaar ongeveer 80 jongen om mee te vliegen.
De jongen krijgen na het spenen een geel kuur van 6 dagen en dit wordt
drie weken voor aanvang van het seizoen herhaalt.
Nadat de jongen zijn gespeend zijn gaat de klep gewoon open en mogen
ze zelf bepalen wanneer ze binnen komen ook krijgen ze dan volle bak
dit wordt gedaan tot 6 weken voor aanvang van het jonge duiven seizoen.
Vanaf dan worden de jongen duiven geconditioneerd, dit betekent dat ze
dan verplicht een uur moeten trainen met de vlag erop maar ook dat
ze qua voeding krapper gehouden worden om ze op commando binnen
te krijgen.
De jonge duiven trainen hier maar 1 keer per dag van 6 uur tot
half 8 in de morgen, daarvan is een uur verplicht met de vlag.
Ook de weduwnaars trainen maar een keer per dag en dan van half 4
tot 5 uur en dit is niet verplicht omdat Richard dan nog bezig is op de zaak.
Om 5 uur is Richard klaar met zijn werk en gaat die aan de gang met zijn
duiven dan worden de weduwnaarsbinnen gehaald en gaan de duivinnen
voor 5 kwartier verplicht de lucht in. Wanneer deze binnen zijn trainen de
late jonge een ander half uur.
Op voorbereiding van het seizoen wordt er 2 weken voor aanvang van
het seizoen gestart met het africhten van de jonge duiven.
ze worden dan 5 keer opgeleerd tot een maximale afstand van 35 kilometer.
De jonge duiven blijven het gehele jaar bij elkaar dus er wordt niks gescheiden
en dit gewoon weg omdat Richard het te druk heeft met zijn bedrijf, alles moet
maar tussendoor gebeuren.
Ook met de oude duiven kan Richard goed mee en dit bewees die
wel op de vlucht van het jaar nationaal Chatroux.
Richard riep hier al weken over dat die goed ging presteren
en hij voegde daad bij het woord van hij klasseerde zich als
2e van stedelijk Oss en had er 4 van de 6 in de prijzen.
Voor aanvang van Chatroux werd er een week van te voren
een koudijs tablet in de kooi aangestoken, en kregen de duiven
de hele week super dieet voorgeschoteld en niet in porties
maar gewoon volle bak. Tot 2 dagen dat ze de mand in
gingen toen werd er overgeschakeld naar Petit France
in samenstelling met snoepzaad en ook dit volle bak.
Richard gebruikt al 10 jaar een zelfgemaakt voer schema
en wil dit graag met jullie delen.
Bij thuiskomst krijgen de duiven 2/3 petit France – 1/3 super
dieet 2 uur lang zoveel ze willen.
Dag na thuiskomst krijgen ze 50% gerry plus 50% super dieet
dit tot donderdag ochtend dit krijgen ze
net zoveel tot er een aantal gaan drinken en dan wordt er gestopt
met voeren.
Dan krijgen ze 1/5 super dieet en 4/5 petit France dit voor 10
min lang zoveel ze lusten.
Als we vrijdag avond inkorven, dan krijgen ze vrijdag ochtend
50% Petit France en 50% super dieet en als er zaterdag ingekorfd
wordt is dit zaterdag ochtend 50% Petit France 50% super dieet.
Vanaf woensdag avond krijgen alleen de doffers een beetje hennep bij
het voederen.
IMG_0656

 

 

 

 

 

Bij thuiskomst krijgen de duiven schoon water op tempratuur,
avond wordt er belgasol door het water gedaan.
Dinsdag krijgen ze de reiger door het water.
Bij thuiskomst in de avond krijgen de duiven
roze poeder gemengd met roosevice over het voer.
De dag erna witpoeder, gemengd met olie en poeder van Beute
door het voer en dit twee maaltijden.
Woensdag potje allerhande.
Verder komt Fernand Marién iedere 6 weken ter controle
bij Richard en wordt er na zijn advies geluisterd.
In 2011 werden er een aantal duiven rechtstreeks en via pipa
gekocht van niemand minder als bas en Gerard verkerk.
Ook het ras van dieren arts Fernand Marién heeft voor de
nodige successen gezorgd deze top dokter komt al 15 jaar over
de vloer en ieder jaar komen er wel een aantal jongen naar Richard.
Er zitten ook nog duiven die gekocht werden door zijn broer bij Richard
deze duiven kwamen van de gebroeders van Orsouw uit oss, een duivin van
2006 is nu moeder van de 5e duifkampioen dagfond in de afdeling 3bij
M.J Lourennsen uit Berghem.
Ook zit er nog een vleugje bloed in de kolonie van H Ulijn en zn uit berghem.
Richard doet heel veel voor de sport hij sponsort  stedelijk Oss en naast dat
Sponsort Richard ook zijn 2e liefde en dat is zijn voetbal club Fc Oss
waar hij ook trouwe supporter van is al jaren.

Richard van harte gefeliciteerd en laten we hopen dat je een mooie afsluiting
krijgt van seizoen 2015….

Willem


Mevr Wolters stunt op cahors

 

IMG_0647Paula Wolters wint samen met Deen 1 en 8 zuiderkempen Cahors.
De ochtend werd al vroeg begonnen want Deen en Paula hadden
ook duiven mee op Sint Vincent zlu dus dat werd vroeg opstaan
want die duiven zouden wel is vroeg kunnen vallen en dat gebeurde
ook want er werd een 9e in de afdeling van geklokt.
De duif van Sint Vincent was nog geen paar minuten thuis
voordat de 13-896 zich melde op het appel die samen met een
vreemde duif nog een ereronde maakte om vervolgens naar het hok
te gaan het was uiteindelijk goed voor de afdeling’s  overwinning
en een 10e nationaal tegen 9155 duiven.
Het was eigenlijk niet schrikken vertelde Paula en Deen,
Omdat die duif van Sint Vincent een paar minuten eerder viel.

 

Maar er was nog geen tijd om te gaan feesten want
23 minuten later viel nummer 2 van Cahors al op de pannen
en die klasseerde zich op een nette 8e plaats in de afdeling
Wat natuurlijk een geweldige prestatie is want  er kunnen er namelijk
niet zoveel zeggen dat ze 3 duiven in een weekend bij de eerste
10 van de afdeling hebben.
De duiven trainde voorafgaand van Sint vincent en Cahors
als gekken ze bleven maar vliegen en kwamen zelfs niet voor
snoepzaad naar binnen. Deen gebruikt dit normaal als lokkertje
om zijn duiven beter naar binnen te krijgen. Maar daar werd dus geen
gehoor aan gegeven door de duiven.
Toen maar geprobeerd met pinda’s en ja dat hielp en de duiven
kwamen dan uiteindelijk naar meer als een uur vliegen weer naar binnen.
De duiven worden meestal een 4 dagen voor inkorving nog een 50 a 60 km
weggebracht en worden dan 1 voor 1 gelost.

IMG_0648
Het seizoen wordt gestart met 80 vliegduiven,
waarvan de helft op totaal weduwschap wordt gespeeld
en de andere helft op nest.
Qua kuren gebeurt er hier niet veel alleen wanneer de dierenarts
het aangeeft wordt er iets gegeven maar verder niks.
En daarvoor wordt er iedere 4 weken een bezoek gebracht aan dokter
van der Zanden die bij ons in het clubhuis komt, zekerheid boven alles.
In het fondseizoen krijgen de duiven iedere dag 80% champion plus
van versele lage en 20 % tradi van mariman als voer. Dit krijgen ze
20 a 25 min voorgeschoteld en wanneer het op is krijgen ze nog wat
maar anders is dat de maaltijd, ook wordt daar een keer in de week
het witte vispoeder van marian overheen gedaan,
en dit dan wordt aangemaakt met lookolie.
Op de dag van inrkoving krijgen ze belgasol door het water heen en dit
is het eigenlijk.

20150712_150505De 13-896 is een kruising tussen het beste van Frans belleter
maal het oude soort van Deen waarmee die een 1 nat dax speelde
in 1980 en dit is zelfs nog terug te vinden in de stambomen van de 896.

 

 

En de 8e npo komt uit het soort van jeroen van heumen en deze doffer
is geen eendaags vlieg want vooraf aan cahors speelde deze duif
al 3 op 3 en is een van de favoriete  van Paula en Deen.                                                                                                                                                                                                                                                                Het zijn allebei zomer jongen van juni juli  2013 die bij
een toeval gekweekt werden want ze kregen 2 doffers van nico van de Hurk
en een duif van van Soerland en daar wouden ze toch nog een aantal jongen
uithalen ondanks dat het maximum van 50 duiven dat jaar al was  behaalt.
En dan blijkt maar weer dat je soms geluk moet hebben want van deze 10
die later gekweekt werden zijn er nu nog 8 van aanwezig, en drie daarvan
kwamen voorop op Cahors.

Het ras dat Paula en Deen hebben zitten is het soort van
Deen toen die nog in Roosendaal speelde met zijn duiven
gekruist met duiven van sportvriend Frans Belleter.
Daar kwamen de laatste jaren nog duiven bij van Jeroen
van Heumen en van Nico van de hurk 2 top spelers op de ZLU.

Paula en Deen geniet ervan super dikke PROFICAT

 

Willem


Gerrit Vos

 

IMG_0644Gerrit Vos een zeer gepassioneerd liefhebber wint 1e Isnes stedelijk.
De 66 jarige Gerrit zit al heel zijn leven in de duivensport.
Van kinds af aan wordt er al gespeeld met de duiven,
en vanaf 1977 vanuit het huidige adres.
Gevestigd in de Schadewijkstraat wat gelegen is
in een echte volksbuurt.

 

Gerrit komt uit een echte duiven familie, het begon allemaal bij
zijn vader die duiven had en daar raakte zijn broer en Gerrit zelf
ook mee besmet. Tot op de dag van vandaag wordt de duivensport
nog steeds met heel veel plezier beoefent en dit samen met zijn
vrouw Marietje, die zelf ook uit een duiven familie komt.
Dit jaar speelt Gerrit noodgedwongen Vitesse midfond omdat
er vorig jaar veel jongen duiven werden verspeelt op de ramp vlucht
Asse zelik de eerste jongen duiven vlucht van dat jaar. Want de liefde licht toch
op de eendaagse fond en daar wil die vanaf volgend jaar toch weer
naar toe.
IMG_0642

 

 

 

 

Het seizoen werd dit jaar begonnen met 11 weduwnaars op
traditioneel weduwschap en tevens 9 nest duiven, die twee keer per
dag trainen niet verplicht maar ze moeten wel naar buiten. Uit deze duiven
werden 45 jongen duiven gefokt wat er nu helaas nog maar 9 zijn
naar wederom een rampvlucht te hebben gehad van Asse zelik
waarop Gerrit 32 jonge duiven mee had. De duiven krijgen
voor het seizoen een geelkuur van 6 dagen, en tijdens het
seizoen krijgen ze alleen bij 2 nachten mand transportmix
in het water, ook krijgen ze bij thuiskomst elektrolyten met een
eetlepel honing door het water.
De jonge duiven krijgen 3 weken voor aanvang van de vluchten
een geel kuur gevolgd door een orinthose kuur om de duiven schoon
de mand in te krijgen.
Er wordt hier seizoen’s  gebonden gevoerd dus in de herfst
krijgen de duiven ruimengeling tijdens de kweek kweekvoer
en in het vliegseizoen wordt hier vlieg rood gevoerd en dit allemaal
van mariman. Tijdens de midfond en eendaagse wordt er een paar dagen
voor het inkorven bijgevoerd met energy plus, p40, snoepzaad en pinda’s.
Er wordt altijd volle bak gevoerd voor een half uur, en dan wordt alles weggenomen.
Voor de eendaagse fond heeft Gerrit de laatste jaren versterking
gehaald bij H Eijerkamp in Brummen  en dan het soort van de Rauw Sablon
uit België die daar al jaren furore maakt. Het doel is om met deze duiven
de eendaagse fond te gaan bestrijden en wanneer ooit de handmatige klokken
bij de ZLU verdwijnen denkt Gerrit er ook  aan om de ZLU te gaan spelen
want zoals die het zelf zegt het is een geweldige kick om een duif van zon afstand
te zien thuis komen.

Willem

 

 


Een verassende winnaar van Bergerac

 

IMG_0637De midfond eendaagse man Toontje Timmers speelt 1 en 2 op bergerac.
Een vlucht met warme tempraturen waar een lossing niet verwacht werd
na het aflassen van allen vluchten van afgelopen weekend kwam om 10 uur
toch het startschot in bergerac en gingen de duiven gingen los.
Er werd een zware vlucht verwacht door de hoge tempraturen onderweg.
Maar uiteindelijk viel de schade op veel  hokken reuze mee.
Op  veel plekken bleken de meesten duiven zaterdagavond
weer veilig binnen te zitten.

Zo ook bij toontje Timmers die er 5 mee had en
beginnend met een 1 en een 2e in stedelijk Oss een top prestatie.
Toontje is eigenlijk een midfond eendagse speler
maar door omstandigheden kwam toon vorig jaar 5 doffers
tekort waarop Toon Verhoeven zij moet je er van mijn 5 hebben.
Zo gezegd zo gedaan en er kwamen 5 doffers naar toon
die over gewent werden. En dit resulteerde gelijk in een super resultaat
met 1 en 2 op bergerac. De duiven komen uit een kruising van het
eigen soort van toon Verhoeven maal duiven van kweekcentrum Friesland.
Na deze top prestatie wordt er doorgegaan met deze duiven en die worden
nu gekruist tegen het soort van Eijkelkamp het eendaagse ras dat toontje
op zijn hokken heeft zitten.

IMG_0638Toontje kwam in 2002 in contact met de familie Eikelkamp. Na het opvangen
van een doffer  melde Toon de duif netjes waarop hij het antwoord kreeg
van ga er maar mee kweken. Toon zij vervolgens aan een doffer allen heb ik niks
wil je dan een bon schenken bij onze verenging en dat gebeurde en toon
kocht deze bon zelf terug om vervolgens het jaar erop 3 jonge te halen voor deze
bon. Daar zat ook de super 70 bij die in 2004 3e asduif eendaagse fond
werd van oost Brabant . Het jaar dat de super 70 furore maakte kocht Toon
nog eens 11 jonge bij de familie Eijkelkamp waardoor zijn kweekhok ontstond.

Toon start het seizoen met 18 weduwnaars op traditioneel weduwschap.
Deze doffers krijgen na het spenen van de jonge een geel pil opgestoken,
en dat is ook het enige wat de duiven krijgen op medische gebeuren.
Er wordt ook niks in het water gedaan alleen vers schoon water.
Door de doffers wordt er 2 keer per dag een 45 min a een uur verplicht getraind.

Qua voeding krijgen de duiven hier in het begin van de week gerry plus
van versele lage en daar wordt de laatste dagen voor inkorving
mariman vlieg geel door heen gemengd samen met snoepzaad en p40.

 

Willem


Lambert Snoeks de overnachtfond kampioen van Oss.

 

 

IMG_0628Lambert heeft al vanaf kleins af aan duiven
het werd er met de paplepel ingegoten bij huize Snoeks.
Deze fanatieke liefhebber heeft altijd al duiven gehad
op de huidige locatie. Voor staan de duiven van broer
Bennie en achter heeft Lambert zijn duiven zitten.
In het begin werd er vooral dagfond gespeeld onder de combinatie
B en L Snoeks, wat later overging in de meerdaagsefond .

 

Sinds 5 jaar komt Lambert bij dokter Fernand Mariëen, waaraan
hij zoals hij  zelf zegt veel te danken heeft, want sinds Lambert de
oliën van marieën gebruikt rijgt hij de vroege duiven en kampioenschappen
aan elkaar, want we mogen wel spreken over misschien wel de beste
fond liefhebber van Oss en omstreken.

De duif die deze reportage heeft verdiend is de 11-287 met
een 4e npo Bordeaux tegen 3072 duiven.
Deze doffer is een zoon van de oude zwarte die werd gehaald
bij Adriaan van Vught en de moeder werd gehaald bij Jan van Engelen
Hedel uit de lijn van de Witpen Ruffec.
Dat de forme bij de duiven van Lambert aanwezig is was een week
eerder al te zien toen een 6e npo vanuit Sint Vincent werd gespeeld.
DIKKE KLASSE!!!!!!! 2 keer teletekst in 2 weken.

Het seizoen wordt begonnen met 25 weduwnaars waarbij
de helft ongeveer jaarlingen zijn die als jonge duif
niet in de mand zijn geweest.
De jaarlingen worden rustig aan ingespeeld, in hun eerste
jaar krijgen deze duiven alleen de midfond.
Als 2 jarige worden ze weer alleen op de midfond gehouden,
om vervolgens  aan het eind van het seizoen een overnachtfondvlucht te krijgen.
Als 3 jarige krijgen deze duiven 2 overnachtfond vluchten onder 1000 km,
Pas wanneer ze 4 zijn krijgen ze vluchten boven de 1000 km en niet meer
als 2 vluchten per duif. Want Lambert wil lang genieten van zen duiven,
dus is die er zuinig op.
De duiven trainen hier 1 keer per dag vanaf 7 uur tot een uur of
8 half 9 in de avond met de klep dicht.
Wie niet wil trainen mag binnen blijven bijvoorbeeld naar een zware
fond vlucht kan dit wel eens gebeuren.
Na het fond seizoen wordt er pas gefokt en dan alleen uit de goeie
Vliegers, ze brengen allemaal  1 jong groot dus ook de jaarlingen,
maar die krijgen een jong van de goeie vliegers.
Wanneer het vliegseizoen afgelopen is en de duiven 1 jong
hebben groot gebracht gaan de broedbakken eruit en komen
er kapjes in te hangen. Gaan de schuifdeuren allemaal open.
Jong en oud gewoon de hele dag door elkaar met open hok
zolang het weer het toelaat tenminste.
En zo blijven ze bij elkaar tot Maart April.
Wat Lambert wel heel belangrijk vind is de verzorging in de
winter maanden want dat is het belangrijkste moment van het seizoen.
Daar worden de prijzen verdiend volgens Lambert.
Qua voeding krijgen de duiven als hoofdmaal Petit France van mariman.
Waaraan 4 soorten maïs worden toegevoegd, ook worden
er velen soorten graan toegevoegd aan het voer maar ook p40,
tovo, snoepzaad , chia, pirela en pinda’s krijgen ze er door heen.
Maar de samenstelling is iedere dag anders, en gebeurt op gevoel.
Door het voer wordt vlierbessen sap gedaan om de poeders
van dokter Mariëen te kleven.
Op medische gebied doet Lambert niet zoveel want de duiven
krijgen alleen een uur na thuiskomst transport mix van Giantel
in het water om ze schoon te houden.
En doordeweeks krijgen de duiven knoflook en naturaline in het water.

 

LAMBERT EEN DIKKE PROFICIAT MET 2 KEER TELETEKST!!!!

EN ZOALS JE ZELF ZEGT EEN KLEINE MELKER MET NIET
VEEL DUIVEN KAN TOCH GOED MEE.

 

Willem


A.G. v. Soerland

De nestor van de Bergse duivensport

 

Adriaan van Soerland (alias de snor) is met zijn 90 jaar volgens ons de oudste
duivenmelker van ons allemaal in stedelijk Oss en misschien ook nog ver daar
buiten.
Samen met zijn vrouw Tinneke (inmiddels 91 jaar) wonen ze nog steeds geheel zelfstandig
in de Kapelaan kitslaar straat in Berghem van waaruit ze nog steeds de duivensport
beoefenen.

Hierbij worden ze wel geholpen door mede duivenmelkers die zijn duiven gaan inkorven en de klok laten lichten.
Naast de duiven heeft Adriaan nog meer hobby’s zoals: kippen, kanaries, andere
vogels en zijn moestuin, en als deze moet worden omgespit vindt hij altijd wel weer iemand die dat voor hem wil doen.
Dit was voor ons een rede om een bezoek te brengen aan deze mensen en de Nostalgie van de duivensport hier te beleven.

             De snor 83 jaar duivensport.

IMG_0623    IMG_0626

 

 

 

 

 

De duivensport wordt hier nu op eenvoudige manier, en met niet te veel duiven beoefend.
+/- 12 weduwnaars en 26 jonge duiven is zijn hokbestand .
De duiven krijgen naast de verplichten entingen alleen naar schoon water en de hele dag volop voer.
Vroeger was dit wel anders, met de fiets werden de duiven afgericht en gelapt en er werd voor die tijd veel voor gedaan.

Het begin,
Franske Berendse ( dun Beer) was kameraad met Adriaan en tevens misdienaar.
Hij had een paar duiven gevangen op de kerk en deze aan Adriaan gegeven.
Deze zette ze in een konijnen hok en zo is het 83 jaar geleden begonnen.
In het begin moest vader nog lid worden want in die tijd kenden ze nog geen jeugdleden.
In de hoogtijd dagen waren er alleen in Berghem al 157 leden volgens Adriaan en dat is nu wel anders.
Adriaan heeft volgens hem altijd wel met de beste kunnen mee vliegen, maar er waren ook jaren dat niemand hem kon bij houden.
Zo had hij ooit de 5de beste duif van Nederland welke dan ook werd
uitgezonden naar de olympiade in Amsterdam.(papieren zijn nog aanwezig, maar hij kon ze niet zo snel vinden)

Hoe kwam hij in die tijd aan goeie duiven ???
Het begon allemaal met een rooie opvanger uit Groningen welke hem naar een hoger niveau bracht.
Toen werd er ook nog een Belg opgevangen, en Belgen hadden in die tijd al een goeie naam in onze sport, en iedereen die een Belg opving probeerde er wat mee.
Zo ook Adriaan, en dat bleek een schot in de roos.
Deze duif werd eerst uitgewend, en pas daarna werd de eigenaar verwittigd .
Deze bleek van Huiskens-Verhu uit Belgie te zijn.Adriaan moest de duif dood maken en zijn ring opsturen wat hij niet deed.
Deze duif speelde dat jaar daarop 3x een 1ste prijs en om deze duif te koppelen
Aan een goed soort werd er aan geklopt bij Burgers in Nijmegen welke ook hard vloog.
Met deze Melker werd er geruild en zo kwam de Snor aan zijn stam duiven.

50 jaar geleden al kon Adriaan een duif verkopen, het was zijn beste dus hij zag dat niet zitten.
Maar de beste man bleef maar terug komen, zelfs met bloemen gebak en andere lekkernij voor de vrouw des huizes maar Adriaan verkocht hem niet.
Tot zijn vrouw medelijden kreeg met die man en tegen Adriaan zei, och Adriaan verkoop die duif toch aan hem, hij is zo goed voor ons.
Waarop Adriaan zei, oke ik zal hem geld vragen zoveel dat hij er nooit meer om durft te vragen.
Zo gebeurde het dat die beste man weer kwam, bloemen bij had voor de vrouw en aan Adriaan weer vroeg naar die duif, waarop Adriaan antwoorden!!!
Oke voor 1000 gulden is hij van jou en 1000 gulden was in de jaren 60 veel geld, heel veel geld zelfs, maar de koop was gesloten.

Zo moest hij ook een keer voor zijn vader de duiven inkorven, en de bovenste duif op het potje van 1 gulden zetten.
(wat in die tijd toch ruim 100 gulden was met zoveel liefhebbers)
Vader kreeg zijn bovenste van de lijst voorop en toen de uitslag er was wilde deze het gewonnen geld gaan innen maar helaas, Adriaan was met het geld voor het potje met enkele dames een ijsje gaan kopen. (eens maar nooit meer)

Vroeger had men in de buurt een gezamenlijke klok en iedere liefhebber had loop jongens om de gummiring bij de klok af te leveren.
Zo ook Harry dun Theunis.
Deze had zijn hok boven op een schuur staan.

Als hij een duif kreeg werd de gummiring af gedaan en door de afvoerpijp van het regenwater naar beneden gegooit waar de loop jongens klaar stonden om met de gummiring naar de klok te rennen.
Maar in die tijd had Harry ook kippen op zijn erf scharrelen en wat wilde het toeval, deze liepen te scharrelen rond de afvoerpijp en pikte de gummiring op.
3 kippen moesten worden onthoofd voordat ze de goeie kip te pakken hadden, en men kon gaan rennen met de gummiringen.
Vergeefse moeite bleek achter af want de prijzen waren al af.

Tot slot nog even dit verhaal Adriaan had een stuk of 4 duiven ingekorfd op Orleans, wat in die tijd een lastige vlucht was met de jonge duiven.
Het regende bij het opwachten van de duiven, waarop Adriaan en zijn vriend besloten om wat te gaan zitten kaarten in het hok.
Na +/- 1 uur kwam zijn vader vragen of hij de duiven niet meer draaide want er zaten er 2 al een heel tijdje op het hok.
Toon Perguin speelde de 1ste en Adriaan 4 en 5.

Op de vraag van hoe kun je dit blijven doen en volhouden, kreeg ik het antwoord: een stuk of 3 borreltjes elke dag kan geen kwaad.
En dat hij jong van geest blijft blijkt wel uit de foto die bij zijn kanaries hangt.

IMG_0625

 

 

 

 

 

 

 

Adriaan bedankt voor de gastvrijheid en de mooie verhalen van vroeger.

Tot slot nog wilde Adriaan dit nog even kwijt.
Vroeger was de duivensport veel mooier, en als het zo door gaat, dan gaat de duivensport kapot.
Maar de duivensport is te mooi om kapot te laten gaan, dit mag niet gebeuren en daar moeten jullie voor zorgen, ik kan dat niet meer.

 

m.v.g.       DE SNOR                

 

 


Sjaak 86 maar nog heel fanatiek

 

IMG_0613Sjaak van Uden de kampioen van weleer.
Sjaak die afgelopen zondag 86 werd
is nog steeds vitaal en fit en beoefent de
sport nog steeds op hoog niveau.

Sjaak begon de sport 66 jaar geleden,
nadat zijn broer in dienst ging nam Sjaak alles over
en begon met de duiven sport.
IMG_0614                                  Er werd zeker hard gevlogen en dat wist iedereen
want Sjaak werd met regelmaat generaal kampioen
tegen 40 a 45 liefhebbers. Toen wist Sjaak al wat winnen
Was en dat weet Sjaak nog steeds want in 2011
had Sjaak de beste jong duif van Nederland,
Die op aanraden van John van Wanroij de naam
Annie kreeg, de naam van de gestorven zus van Sjaak.
Vorig weekend kwam daar ook de overwinning
van Laon bij in stedelijk Oss.

 

 

Naast de duiven had Sjaak het ook druk in het
timmerbedrijf van zijn vader wat in 1960 samen
met zijn broer overgenomen werd.
Dat op de huidige locatie gevestigd was.

Ook blijkt Sjaak een echte levensgenieter te zijn
want er gaat geen jaar voorbij zonder vakantie.
Dit kwam door zijn zus die graag reisde en Sjaak steeds
mee vroeg. Sjaak weigerde dit nooit en ging altijd mee, ook al
was het midden in het duiven seizoen.
Ze gingen vaak naar Canada toe waar een zus van Sjaak woont
en waar die dit jaar ook weer heen gaat voor 3 weken.

Sjaak begint het seizoen met 30 duiven.
Met deze duiven wordt klassiek weduwschap gespeeld.
De duiven gaan hier 2 keer per dag los een 45 min
met de klep dicht waarin ze zelf mogen bepalen wat ze doen.
qua medische gebeuren doet Sjaak niks, hij
verstrekt wel in het vliegseizoen om de dag appelazijn
en knoflook poeder door het water .
Sjaak fokt uit zijn duiven ieder jaar 30 jongen
die worden verduistert en gespeeld tot het eind.

Qua voeding voert Sjaak al 10 tallen jaren het zelfde.
Dit is Petit France van mariman. Aan deze zak worden
4 grit potjes zuivering en 4 grit potjes snoepzaad toegevoegd.

IMG_0616

 

de rassen die op de hokken van Sjaak aanwezig zijn:
Is om te beginnen het soort van Gerrit van Schaijk, dit begon
een 20 jaar geleden toen Sjaak een bonnetje kocht
van Gerrit en daar zeer succesvol mee was en dat gaf
de doorslag om nu 20 jaar verder nog steeds ieder jaar
een paar jonge te gaan halen in Berghem.
daarnaast is ook het soort van combinatie van Wanroij ,
aanwezig en dit begon 40 jaar terug toen Sjaak in Contact
kwam met Wim van wanroij wat zeer
goed klikte en leide tot een zeer
goede vriendschap waarbij Sjaak ieder jaar een aantal
duifjes van Wim kreeg. Nu 40 jaar verder krijgt Sjaak nog
steeds duifjes van deze geweldige combinatie uit Geffen.
Het laatste jaar werden er ook duiven verkregen bij
H ulijn en zn waar Sjaak mee naar zuid Afrika ging
en niet onverdienstelijk de 80ste plaats opeiste
in de eindrace.

Sjaak deed tot 3 jaar geleden nog alles alleen,
maar krijgt nu toch hulp van zijn vriend Adriaan,
die hem helpt met het inkorven en africhten van de duiven,
en wanneer Sjaak op vakantie gaat maakt Adriaan
ook de hokken schoon.

 

willem


Riny Ruys

 

12-6 om 14 uur werd de eerste fond vlucht
en tevens de enige fond klassieker van
Nederland vervlogen. Dit is een vlucht
waarop alle specialiste willen winnen.
Het werd een vlucht die werd beïnvloed
door het weer, er was veel regen en bewolking
op de vlieglijn in de vroege zaterdag ochtend,
en de duif die hier het beste mee om kon gaan
was een 6 jarige nestdoffer de 09- 939 van
Riny Ruys. Deze doffer speelde de 2e NPO van 2338 duiven.
en was goed voor een 1e stedelijk.
Deze doffer is geen eendaags vlieg want
eerder speelde deze doffer ook al een 9e in de kring Oss
van st Vincent en een 14e van Dax (als vroegste prijzen).

IMG_0611

 

 

 

 

Door een oom kwam Riny al op jonge leeftijd
in aanraking met duiven en werd er deelgenomen
aan het programma spel naar een korte onderbreking
van 5 jaar door studie kwam Riny weer terug in de sport.
Vanaf 95 wordt er op het huidige adres gespeeld waarbij in 97
de overstap naar de daagse werd gemaakt en dat met succes
want er werd gelijk een eerste chateauroux gevlogen.
De duiven die te laat in de prijzen zaten werden op de overnacht
gespeeld, en zo kwam ook de grootvader van de 09-939 voor de dag.
Deze duif kwam uit 2 rechtstreekse duiven van Lee Loeffen. En de
moeder van de 09-939 de 997 de beste duif die Riny ooit heeft gehad
had hij verkregen bij Wilco verstappen en kwam uit het soort
Antoon van Haren maal Jan van Haren waarbij van 2 kanten de beroemde
150 van Antoon van haren is terug te vinden.

Riny begint het seizoen met 50 nestduiven, 10 kweekoppels.
Daar worden tussen de 40 en 50 jongen uit gehaald.
De jonge worden hier niet gespeeld enkel een paar keer
weg gebracht, als jaarling worden ze goed ingespeeld op de
vitesse , midfond en krijgen ze voor Cahors nog La soutraine.
Voor de jaarlingen die een goede prijs halen zit het seizoen
erop. Voor de laatkomers en twijfelaars staat bergerac nog
op het programma.

De duiven worden op nest gespeeld.
Worden 2 keer per dag los gelaten, in de ochtend
is dit een vrije training van 1 a 2 uur net hoe het uitkomt,
daarin mogen de duiven zelf weten wat ze doen,
maar in de avond uren en dat van 20:45 tot 22:00 is
er wel een verplichte training.
maar met die tijden wordt pas begonnen zo ongeveer
een maand voor St Vincent.

Qua voeding krijgen de duiven het hele jaar
standaard Mariman met snoepzaad en p 40 korrel, en soms
worden daar ook pinda’s aan toegevoegd.

Qua medicatie wordt er niks gedaan.
Er worden wel natuurproducten verstrekt
van Travipharma, zoals lugel en Forte vita
dit wordt 1 keer in de week door het water gedaan.
Een paar dagen voor de fond vluchten krijgen de duiven
ook omega olies van Travipharma over het voer.

Zoals jullie konden lezen speelt Riny nest maar dit was
eerst wel anders toen speelde Riny vooral weduwschap.
Want er werd zoals meer mensen gedacht dat alleen duivinnen
dat konden maar het blijkt dat doffers dit net zo goed kunnen.

Riny van harte gefeliciteerd met de eerste van St Vincent.

 


H Ulijn en zoon Berghem

 

IMG_0604Waarom Berghem zo vet gedrukt vraagt u zich af!!!
Dat is niet omdat daar goeie duivenmelkers zitten met goede duiven,
Maar de reden daarvoor is dat deze vader, zoon combinatie vorig jaar met de
jonge duiven in dit dorp een nieuwe start hebben gemaakt.
Na jaren lang kei hard te hebben gespeeld in de Jacobus Poelstraat in Oss,
werd er door omstandigheden besloten om naar Berghem te verhuizen waar
een nieuw hok werd neergezet en in 2014 met de jonge duiven werd gestart.
En dit werd niet onverdienstelijk gedaan gezien de behaalde resultaten vorig jaar met de jonge duiven.
Ze werden op deze nieuwe plek, op een nieuw hok direct
1ste duif kampioen Z.K en
3de kampioen onaangewezen Z.K.
Alle vliegduiven uit Oss werden verkocht zodat in 2015 werd gestart met alleen de jaarlingen die daar waren opgegroeid, en de nadruk werd gelegd op de dagfond.
Op Montlucon werd al schitterend gestart met
16 – 17 – 40 – 67 – 76 – enz. enz. tegen 5143 duiven in de afdeling,
nu op Argenton spelen zij de 1ste in stedelijk Oss,
14 – 40 – 50 enz. enz. tegen 4419 duiven in de afdeling en dat was voor ons de
reden om een reportage te gaan maken bij deze vader zoon combinatie op hun
nieuwe locatie met een nieuw hok.

IMG_0605

 

 

 

 

 

Het nieuwe hok hebben ze in eigen beheer gemaakt.
Ze zijn bij verschillende liefhebbers wezen kijken naar hun hokken (verlichting,
verluchting, indeling enz. enz.) en hebben dat samen gevoegd en daar hun ideaal hok naar gebouwd.
Er werd gestart met 18 koppels duiven op dubbel weduwschap en de mand doet hier de selectie want er wordt niks gespaard en de duiven moeten zo vaak mogelijk mee, is hun redenatie.
Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt er ook niks aan het toeval overgelaten.
Naast een goeie zakvoer worden er ook vitamines verstrekt.
In de vorm van de conditie poeders van Marien.
Medisch gezien word er niet blind gekeurd maar regelmatig naar Dhr. Vandersanden gegaan om duiven en mest te laten controleren,
en zijn advies wordt overwogen.
( deze dierenarts komt elke maand in het clubhuis van stedelijk Oss).

IMG_0554Het voersysteem:
Bij thuiskomst van de vlucht zit er champion mix van versele lage in de bak
waarna er na 1 dag wordt overgeschakeld op gerry plus naar de vlucht toe worden deze mengelingen gemixt zodat er aan het einde weer volop championmix in de bak zit.
De laatste dagen wordt er ook nog energy plus aan toegevoegd wat snoepzaad en
pinda’s zo moeten ze de volgende vlucht weer vooraan in de uitslag zitten.

 

Training:
Er wordt gestart met 1x per dag 1 uur trainen en als het weer het toelaat word er over geschakeld naar 2x per dag 1 uur trainen en dat gebeurt met de vlag.
Motiveren:
De duiven worden op de vitesse / midfond niet getoond.
Dit gebeurt pas op de dagfond,om ze zo gemotiveerd mogelijk de mand in te doen.
Hokbestand:
Er zitten duiven van tophokken uit Nederland zoals:                                                                                                                                                                                                                                                            C.Leijtens – Ad Schaerlakens – N.J. Koenders – A. Smits                                                                                                                                                                                                                                                  Allemaal top melkers op de eendaagse fond vluchten.
De jonge duiven:
Er wordt gestart met +/- 120 jonge duiven deze worden verduisterd vanaf het
spenen tot de langste dag.
Daarna begint het bijlichten van s’morgens 5 uur tot 11uur s’avonds en het voeren gebeurt op dezelfde manier als bij de oude met dien verstande dat er altijd wordt gekeken naar de vlucht die is geweest en die gaat komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Deze vader, zoon combinatie gaat Berghem nog MEER en VAKER in de top van de uitslagen brengen daar ben ik van overtuigd.

IMG_0556

 

 

 

 

 

Harry en Johnny bedankt voor het interview en succes in de toekomst!


 

Mari van Schoten speelt 1 en 2 op Laon

 

IMG_0597Mari van Schoten, de liefhebber die zijn
duiven nog op een oude manier laat binnenkomen,
Toen ik hier kwam en hoorde dat Mari zijn duiven
via het raam binnen laat en ze dan nog moet vangen
om zen duiven te constateren geloofde ik mijn oren niet.
want hoe kan iemand op zo’n manier 1 en 2
op laon in stedelijk spelen
Fantastische in mijn ogen.

 

Mari is besmet geraakt met de duiven sport toen
zijn oudste broer in 1968 duiven ging houden.
Dat werd allemaal nog serieuzer toen zijn andere
broer het over nam en werd er vanaf toen samen gespeeld.
De gebroeders vingen in 1982 een duifje op van een man uit Eindhoven
met alleen maar klak duiven.
Het duifje werd opgegeven en de liefhebber zo blij en zij tegen Mari
kom hier maar wat jonge halen, dat werd toch niet zomaar gedaan,
maar omdat het jaar slecht was met de duiven werd er toch een ritje
Eindhoven gepland, eenmaal daar gekomen konden ze alle ongeringde
jongen uit de nesten meenemen en dat gebeurde ook.
Met die jonge werd gekweekt en zeer goed gevlogen, en deze duiven zitten
nog steeds voor een klein deel in de stam.
De afgelopen jaren werden er nieuwe
duiven gehaald bij niemand minder
als Adriaan Boeijen, en met succes want de stam van Mari en zijn broer
bestaat nu voor ruim 90 % uit duiven van Adriaan.

IMG_0594    IMG_0596

Voor het seizoen brengen de duiven allemaal een jong groot,
Waarbij ze na 10 dagen broeden een geel kuur krijgen van 6 dagen
wat vervolgens tijdens de vluchten iedere 3 weken herhaalt word
met een kuur van 1 a 2 dagen, ze krijgen ook 1 keer in de week duiven thee
van versele laga met een eetlepel honing erbij en als laatste wordt er
knoflook in het water verstrekt wat soms
wel een week erin kan blijven staan.

Nadat de jonge er af gaan, worden de
duiven op klassiek weduwschap gezet,
en wordt er deelgenomen op de vitesse , midfond vluchten.
ze trainen hier 2 keer daags vrijwillig dus zolang als ze willen.
Zodra ze vallen is het wel gelijk na binnen en niet slenteren over de pannen.
Maar wel alles op uur en tijd los zo ook de jonge, die op de natoer
alleen de korte vluchten krijgen want Mari is van mening dat de snelheid
er dan beter opblijft.
De jonge worden wel verduisterd nadat ze 2 weken van de nest afzijn,
tot de langste dag.

Qua voeding wordt er in het begin van de
week een eigen mengeling gevoerd.
Bestaand uit paddy , gerst en een beetje snoepzaad,
en dit wordt gevoerd zoveel ze lusten,
want er blijft niks liggen want dan wordt er gestopt.
Aan het eind van de week wordt dit vlieg rood
van mariman.

Mari bedankt voor de leerzame middag.
Vooral met dat raam dat was indrukwekkend voor mijn,
want had zoiets nog nooit gezien of gehoord.
Willem Tiellemans


Frank Ceelen

 

Frank zit van kinds af aan al in de duivensport.
Door zijn vader werd Frank besmet met de duiven bacil ,
en dit begon met vreemde duiven
die binnen kwamen lopen die dan in de kippen ren
werden gezet om vervolgens te worden verzorgt.

IMG_0583         IMG_0591

 

 

 

 

 

Frank werd in 1985 lid bij luchtbode de trouwe duif, ·en er werd zoals bij de meeste liefhebbers
het hele programma gespeeld, ·maar nu licht de nadruk op de dagfond, ·daarmee wordt het seizoen begonnen met
7 weduwnaars, op klassiek weduwschap.
Daarnaast worden er ook nog 45 jonge gefokt,waarvan er 27 bestemd zijn voor de vroege tour
en 18 voor de late tour. De duiven gaan hier een keer
per dag een half uur verplicht los met de vlag, maar zodra
de tempratuur stijgt word dit twee keer per dag.

Voor de dagfond duiven kwam frank in 2008 in
contact met Henri van Doorn, die Frank aan duiven
en een systeem hielp.
Die hulp is tot heden nog steeds van stand, ·waar Frank veel waarde aan hecht.
buiten deze duiven bleef het niet, want toen
Richard van de Haterd Frank 4 jonge beloofde en
dit vergat (Wat Richard later nog is na gekomen ),                                                                                                                                                                                                                                                                           zij Marco lourenssen (onder een pot bier om Richard te op te jutten)                                                                                                                                                                                                                                      kom erbij mijn maar een paar halen.
Dit bleek het gouden schot te zijn.
Deze duiven werden gekruist met de duiven van Henri.
Daar kwam de 6e Montlucon uit tegen 5174 duiven

De duif bleek geen toevals treffer te zijn want
als jong kwam die ook al goed en als jaarling
speelde die al een 18e in de kring, en dan nu
de 1e in stedelijk en de 5e in de kring.

buiten de duiven word er meer gekruist zoals de hond
Rambo die in de stambomen ook Lourenssen van doorn
heeft staan.
Op medische gebeuren gebeurt er bij Frank
ook het een en ander.
voor het seizoen begint wordt er hier een geel kuur
van 5 dagen uitgevoerd, daarna krijgen ze 2 dagen vitamine
om vervolgens een koppen kuur van 5 dagen te doen.
in het seizoen wordt er om de 14 dagen een dag
tegen het geel gekuurd en een dag tegen de koppen.
Daarnaast wordt er 1 keer in de 4 weken
een aantal dagen gekuurd tegen het geel en de koppen.
De duiven krijgen ook nog twee keer in de week
biergist over het voer, en 2 keer in de week wordt er
druivensuiker en vitamine in het water gedaan.
De jonge duiven krijgen 2 keer in de week
dipo in het water om coli tegen te gaan.

IMG_0590

 

 

 

 

Maar de vraag is hoe wordt er nu naar
de volgende dagfond toegewerkt?
nou dat doet Frank als volgt: nu de duiven
thuis zijn krijgen ze de hele week gerry plus.
Vanaf zondag wordt dit 50 % superstar,
om maandag avond volledig over
te gaan op superstar. De laatste drie voer buurten
krijgen de duiven energy plus.
De duiven worden gewoon volle bak gevoerd
en dit 10 a min 15 zoveel ze lusten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zoals Frank zegt: hoe het nu gaat heb ik
te danken aan Marco lourenssen en Henri van doorn.
Frank bedankt en die barbecue hou ik te goed van je.
groetjes Willem


 

Jan van olphen

 

BESTUURDER, CENTRUMLEIDER EN DUIVEN MELKER

Deze keer zijn we op bezoek geweest bij Jan van Olphen
Iemand die de duivensport een warm hart toe draagt en
Die veel betekend voor de duivensport binnen het stedelijk gebeuren.
Door zijn inzet (vrijwillig) word het ons duivenmelkers zo
Aangenaam mogelijk gemaakt in ons clubhuis, zowel bij het inkorven
Als bij het klokken lichten.
Jan probeert alles zo goed mogelijk in goede banen te leiden.
(en volgens ons slaagt hij daar goed in)
En als het werk is gedaan kan hij met een voldaan gevoel een
gezellig glaasje bier drinken met zijn sport genoten.

Deze man wilden wij wel eens beter leren kennen.

jj

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Olphen is 70 jaar en is op zijn 8ste begonnen met duivensport.
Hij is besmet met het duiven bacil door een paar ooms.
Toen jan 18 werd moest hij in dienst want in die tijd had je dienstplicht,
En om die reden moest jan stoppen met duivensport.
De liefde voor de sport ging nooit over en toen Jan naar Oss
Verhuisde werd er in 84 weer begonnen met duiven, het spel voor
Die jaren werd vitesse, midfond en de dagfond.

Jan werd lid van de N.A.B.v.P, in de duivenvereniging de postduif waar hij in
1987 het voorzitterschap overnam, deze vereniging werd in 1990 opgeheven.
Toen is jan verhuist naar zijn huidige vereniging de blauwe duif waar hij
Het secretariaat voor zijn rekening nam, naar 2 jaar nam hij ook het
Voorzitterschap over van Chris van den Bosch.
In 1996 nam jan zijn huidige functie (centrumleider) over van
Harry van Schijndel en doet dit nog steeds met veel plezier.
Maar Jan bleef niet stil zitten want toen er in 2002 of 2003 het
Stedelijk Oss werd opgericht door de voorzitters van de verenigingen
Werd er daar ook aan deelgenomen.

Toen Thee Willems stopte als voorzitter van Stedelijk Oss en naar Geffen
Vertrok nam Jan ook die functie over en werd dus voorzitter van Stedelijk Oss,
Maar deze functie werd vorig jaar helaas opgezegd om persoonlijke omstandigheden.

Op de vraag van, hoe leid je alles zo rustig kreeg ik als antwoord:
Doordat er genoeg goede mensen zijn om mee samen te werken loopt
Alles zo makkelijk en word alles iedere week weer in goede banen geleid,
Maar dit kost wel veel tijd, want Jan is nu nog wel een uur of 6 bezig in de
Week om te beginnen met, maandag morgen dan is Jan altijd in het gebouw
Om alles qua automatisering uit te voeren dus het chippen van duiven, duiven
Invoeren en al die dingen meer.

Daarnaast is Jan er ook iedere donderdag en vrijdag tijdens
Het inkorven, en iedere zaterdag en eventueel zondag om
De klokken te lichten of open te maken.

Maar een paar jaar geleden was dit wel anders want toen
Was Jan wel 6 van de 7 dagen op de club om van alles te doen
En te regelen want dat is zoals die zelf zegt toch het mooiste
Wat er is het proberen iedereen het naar hun zin te maken
En tevens plezier te laten hebben in deze mooie duiven sport.
Maar zoals al eerder gezegd gaat dit niet meer allemaal samen
En is Jan nu nog voorzitter van de blauwe duif / van de stichting
Stedelijk Oss en centrumleider van stedelijk Oss.

Buiten de duiven probeert Jan samen met zijn vrouw al vanaf
1997 ieder jaar naar Gambia te gaan want Jan en zijn vrouw
hebben daar een gezin geadopteerd om de kinderen daar naar
school te laten gaan wat natuurlijk geweldig is in mijn ogen.

jj2
Jan en vrouw vriendelijk bedankt voor de leuke avond en hopelijk
Mogen wij als duivenmelkers nog veel plezier beleven met jou
Inzet voor de duivensport.

Willem Tiellemans

 


Glenn Raymann een jeugdlid met ambitie

 

Goedenavond, deze keer was het de beurt aan een jonge liefhebber om daar een reportage te gaan schrijven. Glenn rayman haalde een goeie uitslag vanuit Sezanne afgelopen weekend waarbij die 8 van de 12 duiven in de prijzen heeft met te beginnen de 14e in de kring tegen ruim 600 duiven.

Via zijn vader kwam Glenn in aanraking met duiven vanaf jongs af aan was die al gek van duiven. Glenn werd elke dag uit school gehaald door zijn vader om direct naar de duiven te gaan, maar de duiven kwamen in de loop der tijd op een steeds lager pitje te staan de liefde bleek over te zijn maar niet voor lange duur want toen vader hok verzorger was bij Jo Vos begon het toch weer te bloeien en dat lijden tot een klein hokje in 2011 en waar in 2012 een groter hok werd geplaats.

IMG_0571        IMG_0570

Glenn staat s’morgens vroeg op om zijn duiven te voeren en de hokken schoon temaken voor dat hij gaat werken. Wanneer die in de avond thuis komt worden de duiven los gelaten en mogen ze net zolang trainen als ze willen, daarna worden de kooien gekrabd en worden de duiven gevoerd in de bakken net zoveel als ze willen, de hele dag staat er voer ter beschikking. Wanneer Glenn het druk heeft schiet vader wel is bij maar hij probeert alles alleen te doen.

Er word voor aanvang van het seizoen gestart met 12 weduwnaars op klassiek weduwschap daarin werd de laatste jaren vooral de hoofdzaak op de Vitesse gelegd, en daarvoor werden rechtstreekse Leo Heremans duiven aangeschaft. Maar vanaf dit jaar wil Glenn wat meer naar de eendaagse fond en daarvoor werden afgelopen jaar nieuwe duiven voor aangeschaft want de heremans duiven kunnen dit niet aan die zijn goed tot 360 km maar bijvoorbeeld sens word al zwaar tenzij ze staartwind hebben . Daarnaast worden er elke jaar 30 jonge gefokt die worden verduisterd. Daarmee word de hele tour afgespeeld.

De duiven krijgen hier 2 weken voor aanvang van de eerste africhting een geel kuur van 7 dagen.

IMG_0572       IMG_0573

En in het seizoen krijgen de duiven 2 keer in de week knoflook in het water 1 keer per week naturaline en een 1 keer in de twee weken appelazijn en dit gebeurt tot de dag van inkorving op de dag van inkorving hebben ze altijd schoon water ter beschikking.

De dag van thuis komst plus de volgende dag krijgen de duiven gerry plus als voeding daarbij word een beetje p40 toegevoegd voor de vertering. Vanaf maandag is dit 50 procent champion en 50 procent gerry wat vanaf woensdag overgaat in 100 procent champion, de duiven krijgen dan vanaf dinsdag ook 3 pindas in de avond tijden het voeren.

Glenn heeft een druk leven naast duiven voetbalt Glenn ook nog in een vrienden team bij Oss 20, en in de winter gaat Glenn graag op wintersport maar dat is er de laatste jaren niet meer van gekomen, daarnaast heeft Glenn ook een vriendin die ook actief is in de duivensport zij speelt samen met der opa en vader in de kempen mee. Op de vraag van waar heb je der ontmoet zij Glenn tijdens de jeugddag van Oost Brabant .

Glenn zijn doel is om ooit een keer de eerste van de zuiderkempen te spelen laten we het hopen voor deze gedreven jonge liefhebber . bedankt voor de gast vrijheid.

Willem Tiellemans

 


 

M.J Lourenssen Dag fond topper

 

IMG_0568Marco (Koosje) voor zijn vrienden zit zijn hele leven al in de duivensport.
Hij heeft het met de pap lepel binnen gekregen !
Als zijn vader vroeger goed draaide moest het hele gezin Lourenssen mee naar de
club klokken lichten (inclusief de hond) zo kwamen ze nooit te laat thuis,
dit is nu wel anders hahaha !!!!!
Maar sinds 4 jaar is hij voor zichzelf begonnen.
Hij nam het hele hokbestand van G. Roelofs (koet) over , inclusief hok verzorger
jo v Hintum.
Sinds die tijd speelde hij al 4x teletekst op de dag fond.
Koos is heel precies en laat niks aan het toeval over ! hij wil eigenlijk
alles in eigen hand houden, dus ik snap niet hoe hij dat met zijn verzorger doet !!
die moet wel het zelfde karakter hebben…….

Koos is ook een druk baasje buiten zijn werk zit hij in het bestuur van
Oss 2000 , in de feest commissie stedelijk Oss en organiseert hij de vierwinden vlucht.

Terug naar de duiven :
Hoe doet hij het of hoe doen ze het ? Ze beginnen met 24 weduwnaars op
traditioneel weduwschap en met 9 duivinnen op traditioneel weduwschap , en er
worden 65 jongen gekweekt die de hele tour gespeeld worden.
De doffers gaan hier 2 keer per dag een uur los en de duivinnen alleen in de avond uren een uur.

Voeding: maar hier voor moet je eigenlijk bij jo v Hintum zijn, zij koos
De oude duiven krijgen bij thuiskomst mariman sport rood volle bak tot de volgende ochtend.         Na de training s’ avonds van ongeveer 1 uur, krijgen de duiven super dieet in de bak en dat een circa 15 a 20 min in die tijd kunnen ze zoveel eten als ze lusten en dat word dan weer weggehaald. In het begin van de week krijgen de duiven dus alleen maar super dieet en na mate de week vordert word dit steeds meer mariman rood zodat op de dag van inkorving de duiven alleen nog maar mariman rood krijgen.

Het doel van Marco is de dag fond en dat niet zonder succes. De doffers worden hier een week thuis gehouden en krijgen dan alleen maar super dieet. Wanneer deze week om is beginnen ze op zondag met 25 % mariman rood waarbij het de bedoeling is dat ze vanaf woensdag op 100% mariman rood zitten, daarnaast krijgen de duiven ook snoepzaad en vanaf zondag ook pinda’s, en dit is er zondag 1 en elke dag komt er dan 1 bij (max 4 per duif) . Deze pinda’s worden verkregen bij Albert Hein de ongezouten om precies te zijn .

Op medische gebied is Marco iemand die nooit bij de dierenarts komt. Maar voor het seizoen krijgen de duiven een paratyfus kuur van 15 dagen en een 7 daagse geel kuur als ze op eieren zitten.           De duiven moeten het hier zo natuurlijk mogelijk doen en dan vallen de zwakke van zelf af, er word en bij thuiskomst druivensuiker van Vlietabo door het water gedaan en dat herhaalt zich woensdag.

Enkele uitslagen van deze dag fond topper zijn:                                                                                           IMG_0567

La souterraine 8e prijs tegen 4239 duiven en 19 van de 20 in de prijzen.

Poitiers 8e tegen 3600 duiven en 7 van de 14 erin.

Argenton 5e tegen 6580 duiven en 9 van de 10 erin.

Koos proficiat met de eerste van Laon tegen 1254 duiven en tevens bedankt voor de gastvrijheid.

 

Groetjes Willem .


Jo van de Ven, de goeie duivenhouder uit Oss

verleert het nog niet en vliegt de eerste van Vervins

 

 

IMG_0558Na een ochtend vol regen en wind moesten de duiven om 13:45 er toch uit in Vervins het werd een waai vlucht met veel buien waar de duiven doorheen of omheen moesten. En dat bleek de doffer van Jo van de ven als snelste te kunnen vandaar deze reportage.

Jo begint zijn seizoen met 19 weduwnaars die worden gespeeld op klassiek weduwschap. Deze duiven gaan twee keer per dag een uur na buiten maar verplicht trainen hoeft hier niet. Qua vluchten betreft word hier deelgenomen aan vitsse , midfond en de dagfond, maar op de dagfond worden alleen over jarige duiven gespeeld, want Jo vind dat ze daarna nog 3 jaar mee kunnen op de dagfond en gaat er dus zuinig mee om, zoals die geleerd heeft van Hent van de Werff.

Het hok is volgens Jo ook zeer belangrijk daarom is zijn hok hellemaal geïsoleerd en zitten er aluminium kozijnen in met thermopane glas erin want in de zomer wanneer het buiten 30 graden is het in de kooien 20 graden en wanneer het buiten vriest staat er binnen geen ijs op de drinkbakken.

Daarnaast worden er 4 koppeltje kwekers gehouden op de hokken en worden er 30 jonge gespeend voor de jonge duiven vluchten waarin alleen de duivinnen Orleans krijgen of zoals nu Gien , vanaf jongs af aan maakt Jo zijn duiven al zeeg want Jo houd er van om een duif naar zijn hand te zetten.

Het soort duiven dat Jo heeft zijn duiven van Hent en Lee van de Werff, want toen Hent ging stoppen kocht Jo 34jongen waar die zeer goed mee was deze duiven stamde nog van de van Loon duiven af die waren verkregen via Antoon van Haaren en Dat bloed stroomt nog steeds door heel de kolonie heen.

In 2011 haalde Jo andere duiven er bij en dat bij niemand minder als Jan Hendriks uit Geffen en daar is die zeer over tevreden, deze duiven kruist die nu met de van de Werff duiven en uit die kruising kwam ook de 1ste Vervins stedelijk Oss uit. Maar over het algemeen worden de duiven van ,van de Werf zo zuiver mogelijk gehouden..

Qua medicatie zweert Jo bij de Weerd zijn vasten dierenarts. En krijgen de ouden duiven ook B.S van de Weerd eens in de 3 weken en de jongen krijgen dit 2 keer voor aanvang van de vluchten. Daarnaast krijgen ze ook iedere week Belga sol door het water. Jo vertelde ook dat die nog nooit van zijn leven Coli had gehad onder zijn jongen en dit kwam volgens hem omdat die 1 keer in de 2 weken 4 en 1 van de Weerd aan de jongen geeft.

Jo vertelde me nog een verhaal over vroeger toen die zo hard vloog: Ik vind het heel belangrijk om jonge duiven goed afterichten en bracht ze in die tijd minimaal 3 keer per week weg en dan op IMG_0560zondagochtend werd er naar België gereden om ze daar een voor een te gaan lossen. En met succes want wat heeft deze melker goed gevlogen.

Jo bedankt voor de leuke middag.

de foto rechts is het uitzicht van het hok.

Willem tiellemans


 

 

 

 

L.M. van Erp zijn geheim vitamine A

IMG_0855Deze week hebben wij een bezoek gebracht aan L.M van Erp. Een van de grote kampioenen van de afdeling 3, Oost- Brabant die bij ons in stedelijk Oss actief is.

Vitesse, midfond en het jonge duiven spel behoren tot zijn specialisme, maar ook op de dagfond presteert hij goed en haalt hij dik zijn prijzen. Lambert is een duivenmelker die met alle spelsoorten uit de voeten kan.

Hij haalt de meeste voldoening uit het nestspel dit beheerst hij dan ook tot in de perfectie. Elke week laat hij dit zien met kettinguitslagen.

Wat denkt u van:

Assen- Zellik: 1453 duiven
11- 12- 13- 15- 16- 22- 29- 52- 55- 86- 87- 88- 89- enz., enz., enz.IMG_0856
40 mee – 29 prijzen             4X 1:100       18X1:10

Feluy 2061 duiven
6- 8- 9- 13- 14- 15- 16- 49- 56- 57- 61- 67- 71- 73- 77- 79- 82- 89- 90- enz. enz. enz.
40 mee – 29 prijzen            7X1:100         20X1:10

Chimay 2133 duiven
9- 10- 12- 13- 14- 34- 36- 37- 75- 106- 107- 110- 130- enz. enz. enz.
40 mee – 31 prijzen            5X1:100         19X1:10

Dit houd in ruim 74% prijs 1:4
Bijna 50% 1:10
En ruim 13% 1:100

En dit allemaal al in 2015!!!!!!

Een melker met een uitgesproken mening zonder poespas die vitamine A, knoflook en azijn, de belangrijkste bijproducten voor duiven vindt.

Deze liefhebber hebben wij bereid gevonden om voor ons wat vragen te beantwoorden, zodat we er met zijn alle ons voordeel mee kunnen doen.

Lambert speelt zowel op nest als op weduwschap. Zijn nest duiven zijn op 4 maart gekoppeld en dit al met de achterliggende gedachte voor de natour. Zijn duiven beginnen met trainen vanaf 1 maart dit in verband met de roofvogel. De duiven trainen 2 keer daags. ‘s Morgens wordt er nog een beetje rekening gehouden met het weer en kan er nog wat tijd verschil inzitten, maar vanaf mei is het op uur en tijd en is het de regelmaat die hier hoog in het vaandel staat. Ook wordt er voor gezorgd dat er altijd wat frisse duiven op het hok zitten die de eerste dagen na de vlucht de kar trekken tijdens de training. En trainen is bij Lambert ook echt trainen, niks verplicht maar als ze rond het hok blijven vliegen roept hij ze binnen ongeacht de tijd dat ze getraind hebben.

Lambert verduisterd zijn oude duiven niet, maar heeft wel plastic voor zijn ramen om ze wat rustiger te laten zitten. Wel wordt er op het begin van het jaar rekening gehouden met de tempratuur, en gaan de verluchtingsschuiven s’ avonds bijna helemaal dicht +/- 10 cm blijft er open staan. Later in het jaar als de tempratuur goed is gaan deze volledig open. Zijn jonge duiven verduisterd hij wel en sinds vorig jaar wordt er ook bijgelicht, ook heeft hij vorig jaar voor het eerst zijn jonge duiven op de deur gespeeld.

Lambert voert zijn duiven bij thuis komst: 1/3 kweek (R.v.T), 1/3 super star (versele- laga) en 1/3 France Petit (mariman) zoveel ze lusten. Dan word er zondag en maandag alleen super dieet gevoerd. Woensdag schakelt hij over zoals bij thuis komst + ¼ deel super dieet. Naar het einde van de week gaat het super dieet er weer af, ze krijgen dit zoveel als ze lusten.

Met de duiven rijden doet Lambert bijna nooit, dit voorjaar zijn ze niet weg geweest i.v.m. de kou. Als de temperatuur wel goed was geweest wil hij voor de aanvang van het seizoen zijn duiven wel eens weg brengen, maar dan houdt het op. Bij het africhten van zijn jonge duiven wil Lambert zijn duivinnen voor de natour wel eens meenemen.

Qua medicatie is het bij Lambert vrij simpel.Bij hem komt er alleen knoflook en azijn aan te pas, en hij zweert bij vitamine A.

Kweken doet hij het liefst goed X goed, maar ook duiven uit goede lijnen probeert hij wel eens uit. Op het hok bij Lambert vindt je daarom ook geen dure duiven van bekende namen. Duiven halen bij liefhebbers uit je eigen regio die je elke week verslaan is zijn advies, daarom zitten er bij Lambert ook veel duiven van G. van Schaijk en Comb. Van de Werf op zijn hok, maar ook met een duif van Jo Verstegen uit Ravestein is Lambert goed, en in het verleden met een duif van P, Schriks uit Ravestein. Zo zie je maar weer dat je het niet ver hoeft te zoeken.

Alles zo simpel mogelijk houden dat is waar deze liefhebber bij zweert observeren en vitamine A samen met een goed hok, ritme, regelmaat en goede duiven maakt de cirkel rond.

Lambert van Erp, is een duivenmelker die in het seizoen 24 uur per dag met zijn duiven bezig is, als oud bestuurslid al het nodige heeft meegemaakt, en waar je als collega duivenmelker altijd met je vragen terecht kunt.

Dat Lambert niet alleen goeie duiven heeft bewees hij dit jaar op de tentoonstelling van zijn vereniging P.V. Oss 2000 door daar de 1ste prijs te pakken.

De concurrent(tie) is gewaarschuwd.

Lambert en Annie,

Bedankt voor de gastvrijheid en het leerzame gesprek.

P.S. VITAMINE A = AANDACHT


 

Fons van Leuken

COMMANDO moed , beleid, trouw, eer en trots

IMG_0835We hebben besloten regelmatig een reportage te gaan maken bij iemand in stedelijk Oss. Dat is moeilijk want je wil niet iedere keer naar de zelfde mensen. Maar in het club huis zagen we al snel waar we deze keer heen moesten Fons was zo druk aan de bar. Toen de uitslag werd op gehangen zag ik waarom 4 ,5 ,30 en 36 10 mee 7 prijzen tegen 1091 duiven super een goede reden om met Fons een afspraak te maken.

We werden hartelijk ontvangen door Fons en zijn vrouw. Fons pakte zijn map en ging zitten hij had alles voorbereid ruim een A4 vol geschreven. Fons begint het seizoen met 12 weduwnaars op klassiek weduwschap daar van kweekt hij een ronde jongen dit jaar 22 stuks en er komen ook nog wat late jongen van bevriende liefhebbers uit de buurt bij. Alles word hier op uur en tijd gedaan de doffers trainen twee maal een uur per dag om de duiven goed binnen te krijgen leg hij een pinda klaar in de broedbak.

Toch gingen we vragen stelen er kwamen meteen 3 grotten poten medicijnen op tafel dat geef ik, het komt van een bevriende dierenarts zij Fons het is voor het geel en Ornithose de derde pot was een Voedingssupplement met vitaminus en aminozuren .

Fons heeft de laatste jaren niet goed gespeeld hij is meer een man van mooie duiven zo is hij altijd 1e op de tentoonsteling. maar hoe komt het dat het nu beter gaat. door vrienden, ik zit in een praat groep en daar hebben ze me verteld anders te voeren dat heb ik gedaan en vorig jaar op de natour begon ik al beter te presteren en dan nu deze uitslag weer waar ik heel trots op ben en waar ik veel leuke reacties op heb gehad. zo zie je maar weer dat er ook veel goeds uit die praat groepen komt.

IMG_0834Fons is een druk baasje en heeft nog meer hobby’s zijn accordeon ,vrijwilliger (vrouwkes wassen haha) en de Commando’s .Fons is een echte commando een groene baret (moed, beleid, trouw, eer en trots) staan hoog in het vaandel bij deze mannen. Dit gaat voor alles en met dode herdenking staat Fons voorop in uniform ook bij de vierdaagse is hij erbij dan laat hij een vriend zijn duiven doen en de prestaties worden dan minder maar dat neemt hij voor lief. (je kunt natuurlijk niet weg midden in het seizoen) Commando’s zijn zeer gedisciplineerd en dit neemt hij mee naar zijn duiven.

Dit was het voor deze keer Fons en zijn vrouw bedankt voor de gastvrijheid .

 

Door Willem en Johnny.

 


 

Gerrit van Schaijk mirakel man uit Berghem

gerritvan schaijk3Gerrit stopte in 2014 met 1 en 2 en begint 2015 met 1 tot 4 in stedelijk Oss.

Dit was een goeie reden om daar een reportage te gaan schrijven, en om Gerrit is duchtig aan de tand te voelen. Onder het genot van een kopje koffie en een lekkere koek begonnen wij met een spervuur van vragen, en daaruit kwamen een paar interessante dingen voor de dag om te beginnen het spel:

Gerrit speelt zijn duiven op totaal totaalweduwschap en daarvoor heeft die 28 duiven en tevens heeft die ook nog 7 koppels op nest zitten die later in het jaar ook op weduwschap komen te zitten, maar deze duiven zijn bedoeld voor de dagfond.  Het weduwschap spel word gerouleerd  gespeeld de duivinnen zitten altijd op de bakken en de doffers altijd op de kappetjes dus eerst gaan de doffers los en gaan de duivinnen na de kappetjes, dus dan komen de doffers binnen op de bakken en gaan de duivinnen los, vervolgens gaan de doffers terug na de kappetjes en komen de duivinnen binnen op de bakken waar ze naar het eten opgesloten worden in de bakken.

gerritvan schaijk1

Want de duiven trainen hier gigantische, ze trainen twee x per dag 45 minuten met de vlag op het dak, de duiven komen altijd binnen op de bakken om vervolgens naar de laatste training de duiven te verduisteren met een rede om de warmte op het hok te houden  en daarin licht plafond dicht geschoven in deze periode  maar wanneer het overdag 20 graden is worden de plafonds open geschoven.

gerritvan schaijk2Gerrit voert altijd volle bak dus ze kunnen altijd eten en daarvoor voert Gerrit het merk Garvo en dat is in zijn ogen ook de reden waarom zijn duiven zo gigantische trainen rond om huis want Gerrit voert Garvo sprint een (zwaardere mengeling) en Garvo super energie een (lichtere mengeling)  en daarin krijgen ze in het begin van de week 75% sprint en 25% super energie, maar na mate de week vordert  word dit steeds meer super energie zodat die donderdag vrijdag op 100% super energie zit.

Gerrit doet niks aan medicijnen hij heeft ze alleen in de winter een ornithose kuur gegeven en een paratyfus kuur en verder in het seizoen krijgen ze niks mits ze niet gezond zijn. Gerrit  vertelde dat in de tijd dat die wel medicijnen gebruikte dat hij niet harder vloog als nu zonder medicijnen. Maar de duiven krijgen hier wel knoflook door het water en groen zoals onkruid(uit de natuur), boerenmoes.

Gerrit zijn mening is als je met een duif veel prijzen wil halen dat je niet veel trucs moet uithalen. En dat je er zuinig voor moet zijn. De duiven die Gerrit bezit zijn eigen soort en die worden gekruist met duiven van de beste hokken van de kring Oss en daarin zijn zen beste koppelingen goed maal goed.

Gerrit bedankt voor de gast vrijheid en misschien tot een volgende keer.

Geschreven door Willem en Johnny.

Reacties zijn gesloten.